Praktisk vejledning om levering af byggematerialer

Meddelelse til medlemmer, august 2020

Byggebranchen har en god mulighed for at holde gang i hjulene, som er vigtigt i en tid, hvor andre funktioner er delvist lukket ned. Det skyldes, at mange aktiviteter foregår udendørs, hvor der er god mulighed for at efterleve myndighedernes anbefalinger om afstand og skærpet hygiejne.

Dansk Håndværk og Danske Byggecentre har i den forbindelse udarbejdet en praktisk vejledning om levering af byggematerialer. Meget er sket siden vi udsendte den første vejledning. Derfor udgiver vi nu denne opdaterede version, efter de nugældende regler, af den praktiske vejledning om levering af byggematerialer.

Danske Byggecentre beder medlemsvirksomhederne om at tage omfattende interne foranstaltninger i virksomhederne for at forhindre, at virussen spreder sig inden for virksomheden. Disse foranstaltninger bør til enhver tid følge de forebyggende foranstaltninger fra nationale og lokale myndigheder. Se f.eks. mere på sst.dk/coronavirus eller coronasmitte.dk.

De anbefalede foranstaltninger er omfattende, men skal ses som en hjælp til at vi hurtigst muligt får normaliseret situationen.

Tiltag ved levering af byggematerialer på byggepladsen

Hygiejne tiltag

Der bør sikres en god håndhygiejne for chaufførerne ved at kræve hyppig håndvask eller brug af håndsprit og brug af handsker tilpasset forskellige arbejdsoperationer. Udstyr til god håndhygiejne bør findes i køretøjerne. Gør hyppigere rent i de områder, hvor chauffører opholder sig eller arbejder. Vær særlig opmærksom på hygiejneforanstaltninger i bilen, i eventuelle frokoststuer og værksted.

Arbejdszoner

Ved tæt samarbejde med en anden operatør på byggepladsen som fx kranfører og chauffør bør man ikke komme for tæt på hinanden og holde en afstand på 1 meter. Dette kan ændres som et resultat af myndighedernes anbefalinger. Kommunikation bør ske over telefon og gennem anden digital kommunikation.

Handelsdokumenter

Følgesedler og anden dokumentation som følger produkterne bør udveksles digitalt. Kvittering for modtagekontrol og kvittering på følgesedler kan efter aftale med entreprenøren gennemføres af chaufføren. Chaufføren underskriver selv følgesedlerne på byggepladsen og overfører dem digitalt til byggecenteret og kunden. Hvis ikke andet er muligt, kan der tages et billede af en underskrevet følgeseddel med en mobiltelefon. Alternativt kan følgesedler og anden dokumentation påsættes leverancen i plastlomme, og ikke afleveres fra person til person. Entreprenøren bør i alle tilfælde have mulighed for at vende tilbage på den digitale overførsel, alternativt den monterede følgeseddel i plastlomme, hvis der er forhold, entreprenøren ikke er enig i.

På byggepladsen

Medarbejderen bør overholde de tiltag, der er truffet mod spredning af coronavirus på den enkelte byggeplads. Medarbejderen bør holde sig 1 meter væk fra andre personer. Dette kan ændre sig som følge af myndighedernes anbefalinger. Arbejdere på byggepladsen bliver bedt om ikke at røre ved eller betjene noget udstyr på bilen. Nogle gange vil det være umuligt at efterleve, hvorfor der bør rengøres efter afslutning. Rengøringen skal ske med desinficerende midler fx sæbe eller afspritningsmidler.

Ovenstående vejledning er lavet i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og Danske Byggecentre. Vi modtager gerne råd og erfaringer fra alle medlemmer og interessemedlemmer for løbende at kunne opdatere oplysningerne, så vi kan give de bedst mulige anbefalinger.
Danske Byggecentre kan kontaktes via e-mail: bdb@bdb.dk

Se vejledningen i PDF her.