Pas på, når I arbejder i højden

Fald fra tag, stige eller andre højder er den arbejdsulykke i bygge- og anlægsbranchen, der oftest har en alvorlig udgang. Også indendørs er fald fra højden en stor risiko på byggepladserne.

Derfor gør arbejdstilsynet opmærksom på en række gode råd til, hvordan man kan sænke risikoen for ulykker og skader.

Sådan undgår I ulykker

  • Tal om, hvordan I kan udføre arbejdet sikkert, og hvilke foranstaltninger mod gennemstyrtning I skal anvende.
  • Risikoen for gennemstyrtning og tilskadekomst kan imødegås fx ved at anvende rækværk, afdækning, sikkerhedsnet og afspærring.
  • Det kan ofte være nødvendigt at kombinere flere kollektive sikkerhedsforanstaltninger.
  • Det kan i visse situationer være nødvendigt at supplere de kollektive sikkerhedsforanstaltninger med individuelt faldsikringsudstyr.

Læs mere:
Du kan læse om de vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden – på denne side hos AT.

Du kan se hvilke hjælpemidler I kan bruge til at sikre i højden – på denne side hos Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg.