5 gode råd: Når du er flink med et sommerferiejob

Mange håndværksmestre er flinke, når naboens søn eller datter er på udkig efter et sommerferiejob. Men som arbejdsgiver skal man huske, at der gælder særlige regler for, hvad de unge må lave.

– Det er fint, at give de unge en chance for at opleve virkeligheden på en arbejdsplads og samtidig hjælpe dem med at tjene lidt ekstra i ferien. Men det er rigtig ærgerligt, hvis det giver problemer, fordi man har glemt, at de ikke må udføre alle de opgaver, som en almindelig medarbejder må, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Grundlæggende er det arbejdsgiverens ansvar at instruere de unge og sikre, at de kun sættes til arbejde, de må udføre og kan magte.

Arbejdsgiveren skal også være opmærksom på, hvor længe de unge må arbejde, hvad de må arbejde med og om de må arbejde alene:

Pas på de ivrige unge
– Reglerne gælder også når der blot er tale om et sommerferiejob. Og i nogle sammenhænge skal arbejdsgiveren være mere opmærksom netop der. Det drejer sig jo ofte om at gøre de unge en tjeneste og så finde noget, som de kan gå til hånde med. Men man skal huske, at de slet ikke har samme erfaring, som en ældre medarbejder og derfor i deres iver kan komme til at overtræde basale sikkerhedsregler ved for eksempel løft. Eller hvis de begynder at betjene maskinerne på arbejdspladsen, som de for langt hovedparten slet ikke må anvende, forklarer Morten Frihagen.

Dansk Håndværk peger også på, at det ikke kun drejer sig om at overholde arbejdsmiljøregler – men helt grundlæggende at sikre, at de unge får en god oplevelse og et par uger, som måske kan give dem lyst til at arbejde indenfor håndværksfagene.

Så hvis man vil give naboens søn eller datter en chance i sommerferien, skal man også være klar til at bruge den nødvendige tid på, at det gøres rigtigt.

5 gode råd om de særlige regler

Overordnede regler gælder alle
Unge er generelt omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre. Men derudover gælder en række særlige regler for unge under 18 år, blandt andet at:

Helt unge må ikke arbejde
Unge under 13 år må som udgangspunkt slet ikke arbejde for en arbejdsgiver.

Arbejdet skal være uden fare
Unge, der er fyldt 15 år og ikke længere går i skole, må udføre alle former for arbejde, som ikke er farligt, men der gælder også en række særlige regler. 13-14-årige og ældre unge, der stadig er undervisningspligtige, må udføre lettere arbejdsopgaver som fx udbringning af reklamer.

Arbejde på normale tider
Unge under 18 år må ikke arbejde alene mellem klokken 18 og 6 på hverdage og mellem klokken 14 og 6 på lørdage, søndage og helligdage.

Forholdene kan blive kontrolleret
Arbejdstilsynet besøger i sommerperioden ofte virksomheder inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø. Men tilsynet ser naturligvis også på forholdene ved de almindelige tilsyn i løbet af året.


Er du i tvivl om reglerne: Så læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside her.

  • Undervisningspligtige unges arbejde
    Vejledning om, hvad unge under 18 år, der stadig er omfattet af undervisningspligten, må arbejde med, hvor længe de må arbejde, og hvad kravene er til arbejdsgivere, der beskæftiger undervisningspligtige unge.
  • Ikke undervisningspligtige unges arbejde
    Vejledning om de regler, der gælder for 15-17-årige, som ikke længere er omfattet af undervisningspligten, samt om enkelte særregler, der gælder for unge uanset, om de er omfattet af undervisningspligten eller ej.