Overgang til den nye ferielov – Sådan

Den 1. september 2020 træder en nye ferielov i kraft. Den nye ferielov gør det nemmere og hurtigere for nye medarbejdere at holde ferie med løn.

Her kan du læse om overgangen til den nye ferielov og indefrysningsperioden, hvor virksomheden kan indbetale feriegodtgørelse til en ny fond, eller selv stå for udbetalingen.

På vej mod nye regler
I dag har vi forskudt ferie. Det betyder, at den optjente ferie først kan holdes i året efter, fra den 1. maj og 12 måneder frem. Med den nye ferielov får vi samtidighedsferie. Man optjener det samme antal feriedage præcis som i dag. Men som noget nyt kan ferien holdes allerede i den efterfølgende måned, dvs. ferien kan afholdes samtidig med, at den optjenes.

Før den nye ferielov træder i kraft, kommer der en overgangsordning fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020.

Her får du et overblik over overgangsperioden:

  • Januar 2018 – 31. december 2018
    Sidste almindelige optjeningsår efter den nugældende ferielov. Her optjenes 25 dages ferie, som afvikles fra 1. maj 2019 til 30. april 2020
  • Januar 2019 – 31. august 2019
    Her optjenes 16,7 dages ferie, som afvikles fra 1. maj 2020 til 31. august 2020
  • September 2019 – 31. august 2020
    Ferie optjent i perioden indefryses.

 

Indberet feriegodtgørelse for indefrysningsperioden senest 31. december 2020
Virksomheden skal indberette feriegodtgørelse for indefrysningsperioden senest den 31. december 2020 til en nyetableret fond. Når fonden er etableret, vil du blive informeret nærmere om indberetningsproceduren.

Udbetaling til medarbejderen
Feriegodtgørelsen for indefrysningsperioden skal betales, når medarbejderen går på folkepension, efterløn, førtidspension eller flytter permanent til udlandet.

Udbetaling via ny fond
Virksomhederne kan vælge om feriegodtgørelsen for indefrysningsperioden indbetales til fonden med det samme (pr. 31. december 2020). Hvis virksomheden betaler pengene til fonden, overtager fonden pligten til at betale feriegodtgørelsen, efterhånden som medarbejderne går på pension.

Virksomhed kan vælge selv at stå for udbetaling
Virksomheden kan også beholde pengene i virksomheden og først udbetale pengene, efterhånden som medarbejderne går på pension. Virksomheder, som beslutter at beholde pengene, kan én gang om året beslutte, om pengene skal indbetales til fonden. Virksomhederne kan betale for enkelte medarbejdere eller for alle medarbejderne.

Du kan læse mere om den nye ferielov her