Opfordring: Lav lærlingeaftaler tidligere og undgå korte uddannelsesaftaler

En ny kampgane fra Byggeriets Uddannelser skal få virksomhederne lave uddannelsesaftaler med lærlingene tidligere og helst inden de slutter på grundforløb 2.

– Fremover bliver det også kun muligt at indgå en kort uddannelsesaftale med den samme elev. Desuden opfordres virksomhederne generelt til udelukkende at indgå fulde uddannelsesaftaler, hvilket også giver højere lønrefusion til eleven, forklarer konsulent i Dansk håndværk Mads Okking.

Kampagnen opfordrer også virksomhederne til at underskrive uddannelsesaftalen mellem lærlingen og virksomheden tidligt. Jo tidligere på grundforløbet, desto bedre og allerhelst inden afslutningen af grundforløbets 2. del (GF2), men det pointeres, at det stadigt er erhvervsskolernes overordnede ansvar at sikre, at de unge får en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Medlemmer er bedre end gennemsnittet
– Eftersom Dansk Håndværks medlemsvirksomheder er væsentligt bedre til at tage lærlinge end gennemsnittet af virksomheder indenfor Bygge- og Anlægsbranchen (*), vil disse opfordringer allerede være helt normale for jer som arbejdsgivere. Men netop fordi de små og mellemstore håndværksvirksomheder løfter et større ansvar for at uddanne fremtidens medarbejdere end gennemsnittet, ved vi også, at man tager denne slags opfordringer seriøst. Så han man mulighed for at indgå aftaler tidligere eller kan man vælge et helt uddannelsesforløb, ved vi også at medlemsvirksomhederne, så vidt muligt vil gøre det, lyder det fra Dansk Håndværk.

(*) Analyser fra Dansk Håndværk dokumenter at den type virksomheder, der er medlem af arbejdsgiverforeningen uddanner væsentligt flere lærlinge pr. ansat end gennemsnittet indenfor Bygge- og Anlægsbranchen. Analysen er endnu ikke offentliggjort, men vil være til gængelig inden længe.