Opdatering af PensionDanmarks systemer til administration af uddannelsesfonde

I perioden frem til den 9. oktober 2017 opdaterer PensionDanmark det elektroniske system hos Uddannelsesfondene. Derfor vil der i den periode ikke blive udbetalt penge til virksomhederne. I den sidste del af perioden vil virksomheder ikke kunne logge ind på Uddannelsesfondes fane på www.pension.dk, ligesom man heller ikke vil modtage mails om refusion og tilskud.

Den 9. oktober åbner PensionDanmark Uddannelsesfondes elektroniske systemer igen, så virksomheder igen kan oprette ansøgninger og se status på deres sager. De penge, som på grund af lukningen ikke er blevet udbetalt, vil blive sat ind på de pågældende virksomheders konti den dag.

Hvis er spørgsmål til ovenstående, eller behov for yderligere information, er I altid velkomne til at kontakte os.