Nyt lønelement for lærlinge på Bygge- og Anlægsområdet

Lærlinges løn forhandles ikke af Dansk Håndværk, men forhandles af de uddannelsesansvarlige overenskomstparter, som også er repræsenteret i de faglige udvalg for den pågældende uddannelse. Den løn, og herunder også lønelementer og pension, som parterne aftaler, er også gældende for lærlinge omfattet af Dansk Håndværks overenskomst.

Nu har disse parter aftalt, at der for lærlinge skal indføres en særlig opsparing. Den vil således også gælde for lærlinge omfattet af Dansk Håndværks Bygge- og Anlægsoverenskomst, hvilket vil sige tømrere, snedkere, murere, struktører, brolæggere, tagdækkere og glarmestre.

For ovenstående lærlinge skal arbejdsgivere oprette en særlig opsparingsordning og betale følgende:

  • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2020 indgår, 1% af den ferieberettigede løn.
  • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. januar 2021 indgår, 2% af den ferieberettigede løn.
  • Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2022 indgår, 3% af den ferieberettigede løn.

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på elevens pensionskonto, i det omfang der er etableret en sådan. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.
Se i øvrigt også de nye lærlingesatser her.