Nyt efteruddannelsessite med nye muligheder

Et nyt efteruddannelsessite er gået i luften til glæde for Dansk Håndværks medlems-virksomheder, der indbetaler til Håndværkets Udviklingsfond.

 

På det nye efteruddannelsessite kan I som virksomhed få et samlet overblik over medarbejdernes muligheder for kurser og efteruddannelse for. Det sker med udgangspunkt i, hvad Håndværkets Udviklingsfond giver tilskud til. Ved at den enkelte medarbejder logger ind på sitet, får I nemlig sammen fuldt overblik over eventuelle tidligere gennemførte kurser – samt ikke mindst forslag til relevante kurser inden for medarbejderens fagområde.

Medarbejderen skal give samtykke til at dele oplysningerne, så I sammen kan planlægge efteruddannelse med udgangspunkt i de støttemulighederne, som kompetenceudviklingsfonden giver. Og som virksomhed kan I dermed sikre, at efteruddannelsen både matcher virksomhedens behov og er målrettet den enkeltes kompetenceniveau. Det er også muligt at lave en uddannelsesplan med medarbejderen, så I sammen planlægger, hvilke kurser der er relevante. Herved sikrer I også, at I får alle tilskud hjem, som I som virksomhed har krav på. Efteruddannelsessitet for virksomheder finder I på www.pension.dk/virksomhed under ”Uddannelse”.

Håndværkets Udviklingsfond administreres af PensionDanmark og yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det understøtter, at virksomhederne løbende sikrer en opkvalificering af medarbejdernes almene og erhvervsfaglige kompetencer.

Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges også direkte på www.pension.dk/virksomhed under ”Uddannelse”. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til, samt information om satserne på tilskuddet.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp med ansøgning om tilskud, kan I kontakte PensionDanmarks virksomhedsrådgivning på 70 12 13 42 alle hverdage kl. 8-21.