Nye sygedagpengeregler på grund af corona-krisen

I dag d. 17. marts 2020 blev et lovforslag om midlertidigt at suspendere arbejdsgiverperioden vedtaget. Arbejdsgiverperioden er de 30 dage, hvor arbejdsgivere ikke kan få refusion for lønudgifter under sygdom. Reglerne er vedtaget som følger:

Der ydes nu refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn eller sygedagpenge allerede fra første fraværsdag, hvis fraværet skyldes coronavirus, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser for sygedagpenge.

Følgende medarbejdere med fravær er omfattet:

  • Medarbejdere, som konstateres smittet med coronavirus.
  • Medarbejdere, som ikke kan varetage arbejdet på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold/karantæne på grund af coronavirus. I disse tilfælde fraviges den almindelige betingelse om uarbejdsdygtig.
  • Medarbejdere, som formodes at være smittet med coronavirus, men pga. manglende mulighed for testning ikke kan få det bekræftet.

Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar og frem til 1. januar 2021.
For at virksomheden kan få refusion for sygefravær efter de nye regler, skal medarbejderen dokumentere, at vedkommende ikke kan passe sit arbejde på grund af coronavirus ved at udfylde en tro- og loveerklæring.

Klik her for at hente tro- og loveerklæring

For medarbejdere der er sygemeldte af andre årsager end coronavirus gælder de almindelige regler.

Læs mere om Anættelsesretlige “Spørgsmål & Svar” her.