Nye satser i lovgivningen pr. 1. januar 2023

Med virkning fra den 1. januar 2023 reguleres en række satser i lovgivningen. De overenskomstmæssige satser reguleres først fra 1. marts 2023.

De relevante nye satser i lovgivningen per 1. januar 2023 er følgende:

Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dag)

G-dag hel (4 timer og derover): 911,00 kr. pr. dag

G-dag halv (under 4 timer): 456,00 kr. pr. dag

Sociale ydelser

Maksimale sygedagpengesats: 122,97 kr. pr. time

Skattefri godtgørelse ved rejse

Kost og småfornødenheder ved overnatning: 555,00 kr. pr. døgn

Logi ved overnatning: 238,00 kr. pr. døgn

Småfornødenheder: 138,75 kr. pr døgn

Skattefri kørselsgodtgørelse

Egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år: 3,73 kr./km

Egen bil eller motorcykel over 20.000 km/år: 2,19 kr./km