Husk de nye regler om tagarbejde fra 1. januar

De nye tagregler betyder, at virksomhederne på flade tage skal sikre mod nedstyrtning langs tagkanten i højder mellem 3,5 og 5 m. De nye regler er trådt i kraft fra årsskiftet.

Tagreglerne er blevet præciseret og forenklet i forhold til arbejde på flade tage og på skrå tage over 15 graders hældning. Fremover er der følgende krav til virksomhederne:

Ved arbejde på flade tage skal virksomhederne:

  • Sikre mod nedstyrtning langs tagkanten i højder over 3,5 meter uanset vejrforhold.
  • Foretage en skriftlig risikovurdering, når der skal arbejdes i højder mellem 2 og 3,5 m. Virksomhederne skal her vurdere, om der skal sikres mod nedstyrtning, fordi arbejdet er forbundet med særlig fare.
  • Som hidtil kan der også arbejdes inden for en tydelig holdbar markering mindst 2 m fra tagkanten. Markeringen kan fx bestå af kegler med plastkæder.

Ved arbejde på skrå tage over 15 graders hældning skal virksomhederne:

  • Foretage en skriftlig risikovurdering, når den lodrette højde til tagfoden overstiger 2 m, og arbejdet på den skrå tagflade samtidigt sker i højder under 5 m. Virksomhederne skal her vurdere, om der skal sikres mod nedstyrtning, fordi arbejdet er forbundet med særlig fare.

Skriftlig risikovurdering af om arbejdet er forbundet med særlig fare
Virksomhederne skal i forbindelse med de gamle regler allerede foretage en skriftlig vurdering af særlig fare ved arbejde i højden. De nye regler tydeliggør kravet om, at virksomhederne skal foretage en skriftlig risikovurdering i de tilfælde, hvor de har mulighed for at udføre tagarbejde uden sikring mod nedstyrtning langs tagkanten.

I både de gamle og de nye regler gælder det, at virksomhederne altid skal sikre mod nedstyrtning uafhængig af højden, når der er særlig fare forbundet med tagarbejdet.

Arbejdstilsynets vejledning om de nye regler
I månederne efter den 1. januar 2022 vejleder Arbejdstilsynet på deres besøg hos virksomhederne om, at det ikke længere er tilladt at arbejde uden sikring mod nedstyrtning langs tagkanten i højder mellem 3,5 og 5 m på flade tage. Som hidtil reagerer Arbejdstilsynet, hvis der konstateres særlig fare for nedstyrtning eller særlig fare for at komme til skade ved nedstyrtning.

Arbejdstilsynet er i gang med at revidere AT-vejledning 2.4.2. om fald fra højden ved arbejde på tage. Vejledningen vil bl.a. præcisere, hvornår der er særlig fare for nedstyrtning, og hvornår nedstyrtning er forbundet med særlig fare.

Du kan finde de nye regler på retsinformation her: Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde