Nye regler om arbejde med montering og nedrivning af mineraluld

Arbejdsgiveren skal udarbejde en kemisk risikovurdering og sikre, at de ansatte modtager effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal beskytte sig.

Det er konsekvensen af at der den 1. juli 2021 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om arbejde med montering og nedrivning af mineraluld.

Med de nye regler bliver kravene til arbejde med ny mineraluld i udgangspunktet de samme som for andre kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet samt for andre isoleringsmaterialer. For gammel mineraluld (typisk fra før 1997) betyder justeringen, at reglerne med visse undtagelser bliver bragt på niveau med kræftreglerne.

Det betyder fx, at arbejdsgiveren skal udarbejde en kemisk risikovurdering og sikre, at de ansatte modtager effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal beskytte sig.

Det skal ske, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Processen er den, der allerede kendes på byggepladser fra udarbejdelse af kemisk risikovurdering, fx ved arbejde med lim, lak, cement og støvende arbejdsprocesser. Processen har i en årrække også været gældende for arbejde, der omfatter andre isoleringsprodukter end mineraluld.

Læs mere om de nye regler og se bekendtgørelsen her