Nye regler for korte uddannelsesaftaler, delaftaler og virksomhedsforlagt undervisning

Fra 1. januar 2018 er der kommet nye regler for flere aftaletyper på erhvervsuddannelserne.

Det betyder begrænsninger på virksomhedsforlagt undervisning i skolepraktik, delaftaler og korte uddannelsesaftaler

Korte uddannelsesaftaler
Der kan nu højst indgås én delaftale for den enkelte elev i samme virksomhed og endelig må der højest indgås to korte aftaler mellem den enkelte elev og samme virksomhed. Dog kan der med det lokale uddannelsesudvalgs godkendelse undtagelsesvist indgås en tredje kort uddannelsesaftale.

Delaftaler – delvis praktikuddannelse
For delaftalerne er reglerne strammet, så samme elev og samme virksomhed kun kan indgå en delaftale én enkelt gang. Det betyder at aftalen for denne elev og virksomhed kun kan efterfølges af en kort uddannelsesaftale eller en restlæreaftale.

Virksomhedsforlagt undervisning
Virksomhedsforlagt undervisning under skolepraktik kaldes fremover virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP) og kan kun foregå i praktikpladsgodkendte virksomheder.

Derudover kan VFP fremadrettet højest vare tre uger for den enkelte elev i samme virksomhed og i alt højest seks uger af elevens praktikuddannelse.

Se spørgsmål og svar
Undervisningsministeriet har lavet en side med praktisk spørgsmål og svar i forbindelse med de nye regler. Man finder siden her.

Har du spørgsmål til ovenstående kan de rettes til faglig konsulent i Dansk Håndværk, Mads Okking: mo@dhv.dk