Nye regler for asbestarbejde

Virksomheder skal fra den 1. januar 2025 have autorisation  til  nedrivning af asbestholdigt materiale. Ændringerne til lov om arbejdsmiljø blev  vedtaget i Folketinget ved 3. behandlingen den 28. maj 2024, herunder autorisationsordningen.

En autorisation forudsætter, at en virksomhed har en godkendt faglig ansvarlig og et kvalitetsledelsessystem, som er godkendt af en kontrolinstans. I Dansk Håndværk forventer vi inden længe at modtage konkret information fra Sikkerhedsstyrelsen om, hvad vores medlemsvirksomheder skal gøre for at få autorisationen i hus inden 1. januar 2025.

Når vi ved mere, forventer vi i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus at tilbyde webinarer med orientering om de nye krav. Nærmere følger!

Husk at du som medlem i Dansk Håndværk til enhver tid har adgang til gratis rådgivning hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus.