Nye krav om sortering af affald

Fra d. 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

Med Affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet krav til ensrettet sortering af affald. Fra udgangen af 2022 vil sorteringskriterierne gælde for husholdningslignede affald på arbejdspladser. Samtidig vil der også være krav til mærkning af affaldsbeholderne.

Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. I alt er der tale om 10 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald.

Pr. 1 juli 2023 skal tekstilaffald også sorteres.

Påvirker det sorteringen af produktionsaffald?

Har I produktionsaffald, skal I stadig sortere den del af jeres affald efter de krav, der har været gældende siden 2010. Det eneste nye er, at sorteringskriterierne for husholdningslignende affald på arbejdspladsen ensrettes med de kriterier, der stilles til kommuner og borgeres husholdningsaffald.

Find vejledning her

Mangler din virksomhed viden om reglerne eller inspiration til at kommunikere til ledelsen, til medarbejderne eller til affaldsindsamlerne, er der inspiration til dette på affaldssorteringnytter.dk.

Tre gode grund til affaldssortering

  • Det er godt for klimaet
  • Bedre brug af ressourcerne
  • Det er et krav