Ny og nem hjælp til arbejdsmiljøregler og bekendtgørelser

Er du i tvivl om arbejdsmiljøreglerne – så få et nemt opslagsværk på BAR’s nye netside med “Håndbogen arbejdsmiljø i bygge og anlæg”

“Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg” er en opslagsbog om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Den vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, og om hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges i virksomheder og på byggepladsen.

Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler med krav til arbejdsmiljøet. Den består af arbejdsmiljøloven samt en række bekendtgørelser, der uddyber og præciserer reglerne i loven.

Reglerne i arbejdsmiljølovgivningen siger noget om målet for arbejdsmiljøindsatsen, men ikke noget om metoderne og midlerne til at opnå målet.

Det er altså virksomhedens ansvar at vælge, hvad der skal gøres og gennemføres for at overholde arbejdsmiljølovgivningens regler.

Du finder Håndbogen her.