Ny mærkning af kemikalier – opdater sikkerhedsdatablade

Advarselsmærkning på kemikalier er over et par år blevet ændret, og fra 1. juni skal de gamle mærker endeligt være væk fra de emballager der sælges. Det betyder at det senest fra den dag er de nye mærker, der sidder på flasker og beholdere med farlig kemi.

Det gamle faremærkat erstattes senest den 1. juni af et nyt.

Den ændring har også betydning for virksomheder, der benytter disse stoffer eller har kemikalier stående i virksomheden. Først og fremmest i form af at man skal sørge for at opdatere de lovpligtige sikkerhedsblade med beskrivelse af kemikalierne og forklaring om, hvad medarbejdere skal gøre, hvis de udsættes for disse ved uheld o.l.

Sørg derfor for at kontrollere at jeres mappe med sikkerhedsblade stemmer overens med de mærker (nye) der nu vises på emballagerne. Du kan læse mere om arbejdstilsynets krav til arbejdsgiver vedrørende dette her.

Skal du have rådgivning kan det blandt andet ske hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Bambus, hvor konsulenterne er opmærksomme på dette.

Ændringerne skyldes en overgangsordning der fra 2015 har betydet en gradvis udskiftning af mærkning og den skal altså være fuldført af leverandørerne den 1. juni 2017.