Ny ferielov: Sådan skal du gøre fra 1. september

Den 1. september 2019 begynder overgangsåret inden den nye ferielov. Overgangsåret er med til at sikre, at du ikke skal betale dobbelt ferie til dine medarbejdere, når den nye ferielov træder i kraft.

Alle feriepenge optjent i overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, opspares i stedet i den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene og sørger for udbetaling, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.Sådan skal du gøre fra 1. september 2019-31. august 2020 I overgangsåret skal du indberette ferie i e-Indkomst for alle dine medarbejdere – også dem med løn under ferie.

 

Dine medarbejdere får en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler, men kan stadig holde ferie, næsten som de plejer.

Den 1. maj 2020 får de op til 16,64 feriedage og begynder allerede at optjene nye feriedage fra den 1. september 2020, når den nye ferielov træder i kraft.
Med den nye ferielov kan medarbejderne holde ferie allerede måneden efter, de optjener den:Læs mere om, hvad den nye ferielov betyder for dine medarbejdere
  • For timelønnede skal du være opmærksom på at indberette korrekte lønperioder. Det er lønperiodens slutdato, der afgør, om indberetningen sendes videre til Lønmodtagernes Feriemidler.
  • For funktionærer der fratræder, skal du indberette ferie, der er optjent mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020, med optjeningsår 9999.
  • For funktionærer i fortsat ansættelse skal du indberette 12,5 pct. af lønnen i nye felter i eIndkomst. Du bestemmer selv, om du indberetter for dem løbende eller på én gang inden fristen
    den 31. december 2020.

Alle indberetningerne for overgangsåret sendes videre til Lønmodtagernes Feriemidler.
Det skal du også være opmærksom på

  • Du må ikke udbetale feriepenge, der er optjent i overgangsåret. I sommeren 2021 modtager du første gang brev om indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.
  • Du kan vælge at beholde pengene i virksomheden indtil den enkelte medarbejder når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Det gælder ikke, hvis du indbetaler til FerieKonto eller anden en feriekasse.
  • Hvis du bruger Feriepengeinfo og ikke benytter en feriekasse, skal du fra den 1. september 2019 begynde at indberette feriepenge før skat. Det gælder også, efter overgangsåret er slut.

LÆS MERE PÅ VIRK.DK/NY-FERIELOV