Ny erhvervsklynge for byggeri og anlæg

Uddannelses- og forskningsministeriet har netop udpeget en ny officiel erhvervsklynge for byggeri og anlæg i Danmark.

En stribe organisationer, blandt andre Dansk Håndværk, er gået sammen om at etablere et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen.

Den nye erhvervsklynge skal bygge bro mellem virksomheder og videninstitutioner for at dele viden og skabe samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi. Den er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært vil bestå af repræsentanter fra erhvervslivet.

Erhvervsklyngen henvender sig til alle aktører i byggebranchen; lige fra rådgivere, entreprenører og håndværkere over materialeproducenter, teknologiproducenter og leverandører til kommuner, bygherrer og investorer samt viden- og uddannelsesinstitutioner.

Aktiviteterne vedrørende bygge- og anlægsbranchen drejer sig bl.a. om:

  • Øget produktivitet og nedbringelse af omkostninger i fremstillings- og byggeprocessen gennem nye samarbejdsformer, forretningsmodeller, processer og teknologier
  • Bæredygtige løsninger på tværs af værdikæden, der kan nedbringe energiforbrug og klimaaftryk i såvel byggeproces som den efterfølgende drift – samt sikre et godt indeklima i sunde bygninger
  • Cirkulære processer og øget genanvendelse af byggematerialer – herunder samspil med verdensmål samt nationale og internationale krav og vilkår
  • Ny teknologi, herunder digitalisering og automatisering; f.eks. brug af digitale bygningsmodeller, simuleringsværktøjer, IoT og kunstig intelligens, robotter, droner, materialedatabaser og præfabrikerede løsninger
  • Smart City teknologier, der integrerer intelligente og bæredygtige bygninger og infrastruktur i den smarte by og sikrer samspil med byer og lokalområders øvrige sektorer
  • Højere grad af internationalisering gennem øget samarbejde mellem de store internationale virksomheder og de mange specialiserede og udførende virksomheder for at sikre fortsat stærk position i fremtidens markeder
  • Tættere samspil med brugere, bygningsejere, offentlige og private bygherrer.

Klyngen skal blive et slagkraftigt mødested for alle branchens aktører, og vil have kontorer i Albertslund, Odense og Aalborg samt tæt samarbejde med BLOXHUB i København.

Klyngen er en af 14 nye viden- og erhvervsklynger som skal dele en bevilling på 80 mio. kr. årligt, som fordeles mellem klyngerne.

Bag klyngen står også videninstitutionerne: Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, University College Lillebælt, VIA University College, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag klyngen: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Beton, Dansk Byggeindustri, Dansk Håndværk, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byg, DI Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, SMV Danmark, TEKNIQ.