Ny bogføringslov – slut med Excel og bilag i fysisk form

Den nye bogføringslov stiller større krav til digitalisering af bogholderiet og øger krav til dokumentation og afstemning. Kravene vil blive indført gradvist over en flerårig periode med start 1. januar 2023.

Den 1. juli 2022 trådte den nye bogføringslov formelt i kraft i Danmark. Den helt store ændring er kravet om digital bogføring, hvormed bilag fremover både skal leveres og opbevares digitalt.

Så anvender man Excel, eller har man bilagene liggende i fysisk form, er det nødvendigt at ændre praksis og overgå til digital bogføring. Der er dog god tid til forberedelserne. Tidligst 1. oktober 2023 skal virksomheder begynde at bogføre via et digitalt bogføringssystem.

Overordnet gælder:

  • Grundlaget for indberetning eller angivelse om moms, skatter, afgifter og års- og delårsrapporter skal være opdateret
  • Afstemninger skal derfor foreligge senest på dagen for udløbet af fristen for indberetningen/angivelsen.
  • Det er ikke længere tilstrækkeligt kun at udarbejde afstemninger i forbindelse med årsafslutning, hvis virksomheden er momsregistreret eller har ansatte.
  • Kravet til dokumentation af forskellige oplysninger i årsrapporten er skærpet, fx oplysninger omkring antal beskæftigede, beløbsmæssige betragtninger om fremtiden, anlægskartotek samt nedskrivning af tilgodehavender.

Hvornår gælder det?

Bogføringsloven trådte i kraft 1. juli 2022, men det er tidligst fra 1. oktober 2023, at alle virksomheder, der har pligt til at aflægge en årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen, vil skulle anvende et digitalt bogføringssystem.

Hvilke krav gælder til valg af bogføringssystem?

Din virksomhed skal registrere transaktioner og opbevare bilag i et digitalt bogføringssystem. Registrering og opbevaring kan enten ske i et registreret bogføringssystem eller i et andet digitalt bogføringssystem.
Et registreret bogføringssystem er et digitalt bogføringssystem, som er anmeldt til og er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen. Når et bogføringssystem er blevet kontrolleret for, om det lever op til lovkravene, kommer det på den officielle liste over registrerede bogføringssystemer.

Når du bruger et registreret bogføringssystem, er du sikker på, at det lever op til kravene i bogføringsloven. Det er lovligt at vælge et andet bogføringssystem, f.eks. et specialudviklet system, men så bliver virksomheden selv ansvarlig for at sikre, at det opfylder bogføringslovens krav.

Forventet tidsplan:

1. januar 2023: De nye krav til digitale standard bogføringssystemer forventes at træde i kraft.

1. oktober 2023: Forventet frist for omstilling af digitale bogføringssystemer til de nye krav og for anmeldelse af systemet til Erhvervsstyrelsen.

1. oktober 2023 – 1. januar 2024: Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at anmeldte bogføringssystemer opfylder kravene.

I første halvår af 2023: Erhvervsstyrelsen udarbejder udkast til krav til bogføringssystemer, som ikke skal registreres. Kravene vil blive sendt i offentlig høring.

1. juli 2024: Skal regnskabspligtige virksomheder, der anvender et ikke-registreret bogføringssystem sikre, at deres bogføringssystem opfylder kravene til digitale bogføringssystemer

Følg med hos Erhvervsstyrelsen: Digital bogføring: Hvilke regler træder i kraft hvornår?

Brug for hjælp?

I Dansk Håndværk tilbyder vi en række medlemsfordele i samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere, herunder Accountor, som kan hjælpe jer med jeres bogføring, inkl. overgangen til den digitale bogføring.
Accountor er klar til at besvare jeres spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med den nye bogføringslov. Henvendelse kan se til Sales Manager Carsten Madsen på 41 95 38 24.

Læs mere om jeres medlemsfordele via Dansk Håndværk hos Accountor

Læs mere hos Erhvervsstyrelsen

Generelle krav til bogføring | erhvervsstyrelsen.dk
Digital bogføring i virksomheder og foreninger | erhvervsstyrelsen.dk