Nu kan du igen kræve ferieafholdelse, hvis du bruger lønkompensation

Folketinget har tirsdag vedtaget, at virksomheder kan stille krav om, at lønmodtagere skal afholde ferie m.v. i forbindelse med hjemsendelse. Kravet var en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. januar i år.

Den 14. januar 2021 enige om at forlænge lønkompensationsordningen i alle brancher, så længe der er skærpede restriktioner som følge af corona.

I trepartsaftalen har man genindført muligheden for, at virksomheder, som er omfattet af lønkompensationsordningen, kan kræve, at en hjemsendt medarbejder afholder en feriedag pr. lønkompensationsperiode. Bemærk at der er tale om en mulighed for at arbejdsgiver kræver ferieafholdelse – ikke en forpligtigelse.

Sådan kan kravet være
I den første periode fra den 18. januar 2021 vil det gælde, at den hjemsendte medarbejder skal bidrage med en feriedag m.v. for de første 21 kalenderdage med lønkompensation.

Derefter vil det gælde, at den hjemsendte medarbejder skal bidrage med en feriedag m.v. pr. lønkompensationsperiode, svarende til 28 kalenderdage, dog maksimalt fem dage i alt.

Du kan se det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside her

I tvivl om regler, hjælpepakker og restriktioner:
Vi forsøger at holde et samlet overblik over de gældende hjælpepakker, restriktioner og andre covid-19 foranstaltninger. Er du i tvivl, så kan du muligvis finde hjælp i en af disse to oversigter over, hvad der er – og haf været – gældende: