SMV:Digital – Hjælp til digitalisering

Hvis du overvejer at digitalisere dine arbejdsprocesser, kan du nu hente hjælp via Dansk Håndværk til at søge støtte fra Erhvervsstyrelsens SMV:Digital-puljer.

Det sker via vores samarbejde med konsulentvirksomheden LivingLean, som har bred erfaring med forberedelse og gennemførelse af SMV:Digital-projekter. LivingLean er godkendte rådgivere af Erhvervshusene til SMV:Digital.

Du kan ansøge om støtte til indkøb af privat uvildig rådgivning til at hjælpe din virksomhed med digital omstilling. Rådgivningen foregår som et projekt, hvor din virksomhed er tæt involveret. Projektet kan bestå af afdækning af potentialet for investering i ny digital teknologi og hjælp til at sikre en effektiv implementering af ny digital teknologi.

Krav til virksomheden
For at komme i betragtning til støtten, skal din virksomhed leve op til følgende formelle tildelingskriterier:

  • Dansk CVR-nr.
  • 3-249 ansatte
  • Min 2 mio. kr. i omsætning i seneste afsluttede regnskabsår
  • En omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
  • Projektet bidrager til at realisere virksomhedens vækstambitioner
  • Tilstrækkelig organisatorisk og økonomisk forankring af projektet

Derudover skal du være indstillet på at prioritere projektet, og dermed bruges den nødvendige tid. Til gengæld vil du opleve muligheden for højere produktivitet og bedre bundlinje.

Støtten er baseret på en delvis medfinansiering fra din virksomheds side. Medfinansieringen vil oftest bestå af de timer, som du og dine medarbejdere lægger i projektet.

Sådan får du konkret hjælp
Men før du kan få støtte, skal du indsende en kvalificeret ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Den er inddelt i en række afsnit, hvor der blandt andet skal redegøres for, hvor din virksomhed er i dag, hvilke udfordringer I står med i dag, hvad projektet går ud på, hvad I forventer at få ud af projektet, osv.

Det er netop hjælp til udfyldelse af dette ansøgningsskema, som Dansk Håndværk nu tilbyder hjælp til.

I praksis foregår det ved, at du tager kontakt udviklingskonsulent i Dansk Håndværk, Mads Okking, på telefon 3263 0470, mo@dhv.dk , eller LivingLean på telefon 4019 4898, torben@livinglean.dk / 2728 7899, Peter@livinglean.dk. Formålet med kontakten er en kort, uforpligtende forventningsafstemning.

Herefter vil næste skridt være 3 møder – af tidsmæssige årsager vi de typisk foregå på Teams eller mobil:

  1. Indledende møde, hvor du og konsulenten taler om din virksomhed og om din virksomheds behov for digitalisering. I gennemgår også ansøgningsskemaet og taler om, hvad der skal stå i hvert afsnit. Her aftales også hvilke øvrige data (f.eks. regnskabstal), som skal bruges i ansøgningen, og som du derfor skal finde frem.
  2. På dette møde gennemgå I et råudkast til ansøgningen, som I så justerer og arbejder videre på.
  3. Afsluttende møde hvor den endelige ansøgning gennemgås. Her taler I også om, hvordan ansøgningen indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Denne hjælp er uforpligtende og uden beregning for dig og din virksomhed.

Vær klar inden næste runde starter
SMV:Digital puljerne udbydes flere gang om året – vi har i tidligere artikler gjort opmærksom på de to runder, der har været i år. Det forventes, at næste pulje udbydes først på efteråret 2021 og det er en god ide at være forberedt i god tid – så kontakt os snarest muligt, hvis du vil have hjælp. Det er i øvrigt også muligt at søge støtte på samme måde til Grøn Omstilling.