KS-konsulenten: Kvalitetssikring i byggebranchen

KS-konsulenten udfører rådgivning, kontrol og assistance til kvalitetsdokumentation og driftsdokumentation i byggebranchen.

Om KS-konsulenten

KS-konsulenten er uddannet bygningskonstruktør og har arbejdet med byggeledelse med speciale i KS og DV ved de udførende totalentreprenører i 15 år.

Hos KS-konsulenten kan vi være behjælpelig med:

  • Opsætning af KS-system i form af kvalitetshåndbog/manual, sagsrelevante kontrolplaner, modtager-, proces- og slutkontrol.
  • Opsætning af digital kvalitetskontrol i valgte softwaresystemer.
  • Undervisning af medarbejder i kvalitetssikring.
  • Indtastning af drift og vedligehold i diverse digitale systemer.
  • Samling og opsætning af udført KS-dokumentation til aflevering.

Tag gerne kontakt for en uforpligtende indledende snak.
Find mere information her: https://ks-konsulenten.dk/

Kvalitetssikringssystem

Startpakke “Godt i gang med KS”:                                                                 3.200 kr eks. moms*

KS-Konsulenten har stor erfaring i at opsætte kvalitetssikringssystemer for virksomheder.
I startpakken “Godt i gang med KS” får virksomheden gennemlæst sin nuværende kvalitetshåndbog og firmaets standard kontrolplan for egne arbejder.
Efterfølgende snak om, hvad der mangler i firmaets kvalitetssystem og forslag til opdatering af eksisterende system. Der udfærdiges en kort rapport med opsamling af de vigtigste forbedringspunkter i firmaets kvalitetssikringssystem.
*For små og mellemstore virksomheder

Virksomheder der ikke har et kvalitetssikringssystem, vil modtage vejledning til hvordan kvalitetshåndbogen opbygges og skal indeholde.
Hjælp og vejledning til opbygning af standard kontrolplan for firmaets specifikke arbejder. Vejledning til kontrolskemaer og deres opbygning og indhold.

Der gives rabat på den udkørende timepris for alle DHV-medlemmer.
Oplys ved henvendelse at du er medlem af Dansk Håndværk for at få specialpris.