Oversigt over samtlige fradragsberettigede håndværkerydelser

Her ser du en oversigt over samtlige fradragsberettigede håndværkerydelser:

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
• Maling af vinduesrammer (udvendigt)
• Maling af døre (udvendigt)
• Maling af ydervægge (udvendigt)

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, fx:
• Indsættelse af isolerende foring
• Indsættelse af filter
• Montering af røgsuger
• Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:
• Nye ruder og vinduer
• Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
• Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:
• Nye døre

Isolering af ydervægge, fx:
• Isolering
• Hulmursisolering

Isolering af gulv, fx:
• Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Afmontering af brændeovne
• Afmontering af eksisterende brændeovne

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:
• Radiatortermostatventiler
• Vejrkompenseringsanlæg
• Urstyring
• Udskiftning af radiatorer

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
• Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
• Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
• Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, fx:
• Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
• Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
• Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
• Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
• Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:
• Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
• Kloakarbejder på egen grund
• Udskiftning af kloakrør
• Fornyelse og etablering af dræn
• Udskiftning af opsamlingstank
• Nedsivningsanlæg
• Minirensningsanlæg
• Rodzoneanlæg
• Højvandslukkere
• Regnvandsfaskiner

Radonsikring, fx:
• Radonudsugning

Tilslutning til bredbånd:
• Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageud-styr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)

Installation af tyverialarm

Kilde: Finansministeriet