Manglen på medarbejdere er alarmerende

En tredjedel af de små og mellemstore virksomheder begrænses, fordi de mangler arbejdskraft. Det er foruroligende mange, lyder det fra SMVdanmark.

En ny analyse fra SMVdanmark viser, at 36 procent af de adspurgte små og mellemstore virksomheder oplever at blive begrænset på grund af manglen på medarbejdere. I 2010 var det mindre end 10 procent, der blev begrænset.

– Det er en alarmerende høj andel. Det er meget alvorligt og foruroligende. Problemet er, at når vi kigger i krystalkuglen, så er der ikke umiddelbart noget, der ser ud til, at udviklingen vender, siger cheføkonom Lars Magnus Christensen fra SMVdanmark.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft giver problemer, som rammer både den enkelte virksomhed og samfundet.

– Det hæmmer væksten. Jeg hører ofte om virksomheder, der er nødt til at sige nej til ordrer, fordi de mangler arbejdskraft, Manglen på arbejdskraft betyder også, at virksomhederne konkurrerer på løn. Du kan godt forsvare at give en højere løn, hvis produktiviteten følger med, men gør den ikke det, så er det problematisk, siger cheføkonomen.

Håndværk og byggeri hårdt ramt
Når man dykker ned i analysen fra SMVdanmark, ser man, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er størst i bygge- og anlægsbranchen. Her oplever 40 procent af virksomhederne at blive begrænset af manglen på hænder. Derefter følger brancherne landbrug, industri, service og transport.

“Det er ikke til at sætte præcis mål på, hvor langt vi skal ned, før det ser tilfredsstillende ud. Men vi skal helt klart ned under 20 procent, så det højst er hver femte virksomhed, der mangler kvalificeret arbejdskraft. Der er meget lang vej,” siger Lars Magnus Christensen.

Når man ser på andelen af ledige stillinger fordelt på virksomhedens størrelse, er det især mikrovirksomheder (1-9 ansatte), som har en stor andel af ledige stillinger. Hvis man sammenligner mikrovirksomhederne med virksomheder med 100 ansatte eller derover, har mikrovirksomhederne cirka 35 procent flere ledige stillinger end virksomheder med 100 ansatte eller derover.