Lovligt at afholde virksomhedens generalforsamling elektronisk

Folketinget har forlænget den midlertidige udtagelse for de virksomheder, hvor vedtægterne kræver at der afholdes generalforsamling ved fysisk fremmøde.

– Det betyder at virksomhederne i år har mulighed for at se bort fra eventuelle regler om fysisk fremmøde eller tilsvarende aftaler på selskabsområdet. I stedet vil det være lovligt at afholde en helt eller delvis virtuel generalforsamling. På den måde bliver det muligt for selskaber at opfylde deres forpligtigelser uden at skabe risiko for smittespredning via et fysisk møde, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Reglerne gælder midlertidigt frem til den 31. december i forbindelse med covid-19 og betyder altså at ledelsen i en virksomheder, der er omfattet af selskabsloven, kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde.

Om virtuelle generalforsamlinger

Der er tale om en elektronisk generalforsamling, hvis aktionærerne kan deltage i, tage ordet og stemme elektronisk på en generalforsamling uden at være fysisk til stede.

En delvis elektronisk generalforsamling afholdes som et fysisk møde ligesom ved en traditionel generalforsamling, suppleret med mulighed for, at aktionærerne kan deltage i, tage ordet og stemme elektronisk på generalforsamlingen uden at være fysisk til stede.

En fuldstændig elektronisk generalforsamling, betyder at generalforsamlingen udelukkende afholdes elektronisk.

Det vil sige som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i selskabets vedtægter.

Alternativt kan ledelsen i den type virksomheder – altså virksomheder i selskabsform – beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen. Det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling, uanset at vedtægterne bestemmer andet.

Overvej tilpasning af vedtægter
– De midlertidige undtagelser gælder til udgangen af i år, men da mange virksomheder på grund af netop Corona-krisen har lært at bruge de elektroniske muligheder, kan det være en ide at se på om man skal revidere virksomhedens vedtægter. Man kan overveje at ændre vedtægter, så det også efter årsskiftet bliver muligt at afholde virtuelle møder og generalforsamlinger, lyder det fra Dansk Håndværks direktør.

Vil man ændre vedtægter og indføre mulighed for fuldstændig elektronisk generalforsamling skal det ifølge selskabsregler normalt afgøres af generalforsamlingen med det flertal, der kræves til almindelige vedtægtsændringer eller vedtægternes eventuelt strengere krav. Ønsker man i stedet kun at give mulighed for en delvis elektronisk generalforsamling kan ledelsen normalt træffe beslutningen, da der er tale om en mulighed for aktionærerne og ikke en pligt.

Man kan læse hele bekendtgørelsen om de midlertidige fravigelser af kravene her.

——————————————
Medier kan få yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk