Ledige kan tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge

Samtidigt styrkes de korte erhvervsrettede kurser, med f.eks. tre dages kurser til ufaglærte bygningshåndværker om energioptimering af bygningskonstruktioner.

Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én aftale, som flertallet i Folketinget bag beskæftigelsesreformen har indgået for at styrket opkvalificering af ledige. Lovforslag forventes fremsat og hastebehandlet i Folketinget inden sommerferien med henblik på ikrafttræden 1. august 2020.

Ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får fra august og frem til udgangen af 2021 ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Kravet er, at man er fyldt 30 år og starter på en uddannelse, hvor der er gode jobmuligheder.

Ufaglærte ledige får dermed ret til at begynde på en uddannelse som fx smed, elektriker eller andre fag, hvor der er efterspørgsel på hænder. Har man allerede to års relevant erhvervserfaring, kan uddannelsen gennemføres på relativt kort tid. Man kan fx blive smed efter 18 uger på skolebænken og elektriker efter 31 uger i skole.

Tre dages byggekurser til ufaglærte
På fagområder, hvor der ikke mangler arbejdskraft, får ledige 80 procent dagpenge under uddannelsen med mulighed for at låne op til 100 procent, som det også er tilfældet i dag.

For at ledige hurtigt og fleksibelt kan omstilles til nye job og brancher, bliver de korte erhvervsrettede uddannelser styrket. En effektevaluering af jobrettede kurser viser, at disse kurser har gode effekter – særligt for nyledige samt for ufaglærte og faglærte. Det kan fx være et kursus på tre dage til en ufaglært bygningshåndværker om energioptimering af bygningskonstruktioner.

Med aftalen får forsikrede ledige ret til at begynde på seks ugers jobrettet uddannelse allerede fra første ledighedsdag og ikke efter fem uger, som kravet er i dag.

Læs mere: Du kan læse mere om retningslinjerne hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som vil offentliggøre lovforslag, bekendtgørelser, startvejledning og øvrig implementeringsunderstøttelse her, så snart de foreligger.