Lærlingesatser 2023

Der er en god grund til, at man endnu ikke kan finde lærlingelønningerne for 1. marts 2023. Vi kender nemlig endnu ikke satserne for nogen af overenskomsterne. Både satserne og datoen fra, hvornår stigningen skal gælde, fastlægges alle i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger. Når disse forhandlinger er afsluttet, informerer vi om de nye satser og datoen for regulering. Der kan godt gå nogle uger endnu.

Selvom vi ikke kender de nye satser, er det vigtigt at regulere lærlingene til den korrekte lønperiode (2,3 eller 4) i forhold til, hvornår de er udlært. Reguleringen må så ske med den sats, vi kender pr. 1. marts 2022 og så efterreguleres senere, hvis det bliver aktuelt.