Lærlinges pensionsforhold efter 1. september 2020

Per 1. september 2020 ændres reglerne om pension for lærlinge på Bygge- og Anlægsoverenskomsten og på Industri- og Værkstedsoverenskomsten.

Hidtil har reglen været, at lærlingen blev omfattet af pensionsordningen fra det fyldte 20. år under forudsætning af 6 måneders anciennitet på overenskomstområdet eller medarbejderen havde været omfattet af en arbejdsmarkedspension fra et tidligere ansættelsesforhold eller i tilsvarende periode havde haft erhvervsarbejde.

Med de nye regler betaler virksomheden pension for lærlinge, når de er fyldt 18 år. På Bygge- og Anlægsoverenskomsten er forudsætningen endvidere, at lærlingen har haft 6 måneders erhvervsarbejde. På Industri- og Værkstedsoverensomsten er forudsætningen at lærlingen har 2 måneders anciennitet.

Fælles for begge overenskomstområder er at bidragssatserne dog er lavere i lærlingens 18. og 19. år, idet de udgør henholdsvis 4% for virksomheden og 2% for lærlingen, i alt 6%.

I samme periode afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen til lærlingen efter overenskomstens bestemmelser på sædvanlig vis.

Med virkning fra den måned, hvor lærlingen på Bygge- og Anlægsoverenskomsten fylder 20 år og har 6 måneders erhvervsarbejde, gælder de satser, som er aftalt for svende/voksne medarbejdere og som p.t. er 8,55% for virksomheden og 4,2% for lærlingen, i alt 12,75% hvilket er inklusiv en sundhedsordning. For lærlinge på Industri- og værkstedsoverenskomsten er kravet ud over at være fyldt 20 år blot 2 måneders anciennitet for at få samme pension som svendene.

Disse nye pensionsregler kommer til at fremgå af Dansk Håndværks overenskomster når disse fornyes 1. marts 2021.

Læs yderligere om pensionsreglerne i overenskomsterne her: