Lad os få fair og lige konkurrence på hele markedet

Tre nye lovforslag skal sikre, at det offentlige ikke udfører arbejde, som hører til i den private sektor.

Regeringen vil lave klare regler for kommunernes kommercielle virksomhed og for beregning af priser i de tilfælde, hvor det offentlige alligevel kommer i konkurrence med private.

Det er godt, mener Dansk Håndværk. For selv om sagerne om håndværksvirksomheder, der oplever unfair konkurrence ikke står i kø i samme grad, som det var tilfældet for år tilbage, er der stadigt brug for opstramning.

– Ikke mindst hvor det drejer sig om de offentlige udbud og valg af leverandør. Der oplever de lokale virksomheder nemlig stadigt, at stat, region eller kommune udbyder på en måde, der ganske enkelt forhindrer dem i at få del i opgaverne, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Som eksempel nævner han, at det ikke er fair konkurrence, når en offentlig institution – i strid med ånden i udbudsloven – kan undlade at dele kæmpeudbud op i mindre dele, ved blot at begrunde den manglende opdeling med at de “vurderer, at opgaven løses mest hensigtsmæssig af en enkel hovedleverandør.”

– Loven kræver at udbud deles op. Og kan det ikke gøres, kræver den en klar begrundelse for, hvorfor det ikke kan ske. Men så længe konkurrencemyndighederne accepterer, at den begrundelse blot kan være en sætning om at udbyder vurderer at det er mest hensigtsmæssigt at bruge en enkelt hovedleverandør, bliver udbudslovens krav nærmest gjort til en farce, lyder hans kritik.

Så når regeringen med en række nye lovforslag tager fat på en yderligere stramning af reglerne for, hvordan det offentlige skal sikre fair og lige konkurrence ved blandt andet kontroludbud, bør de ifølge Dansk Håndværk samtidig stramme udbudsloven op, så den reelt får den virkning, den var tiltænkt:

– Skatteyderne er bedst tjent med, at det er de private, der udfører de opgaver, der traditionelt hører til i den sektor. Og at det sker på en måde, hvor det offentlige ikke alene sikrer fair og lige konkurrence mellem dem selv og den private sektor, men også mellem de virksomheder i den private sektor, der kan stå for opgaverne. Samfundets opgaver skal bredt ud til alle virksomheder – også mindre virksomheder, så skatteborgernes penge ikke blot kanaliseres til markedets største koncerner, fordi planlæggerne ‘vurderer at det er mest hensigtsmæssigt med en enkelt hovedleverandør’, siger Morten Frihagen.

– Det var politikernes klare ønske med udbudsloven. Men så længe den nuværende fortolkning accepteres sker det ikke. Derfor bør politikerne i forbindelse med stramningerne, tilpasse loven, så den får den virkning, de ønskede, da den blev indført.
———————————-

Medier: Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk