Lån til din virksomhed – helt uden om banken

Bankerne er kommet for langt væk fra SMV’erne. Små og mellemstore virksomheder må betale negativ rente for indlån og over 7 pct. for udlån. Hvis bankerne da overhovedet vil låne dem penge.

Men nu skal det være slut med lange, besværlige og i mange tilfælde ufrugtbare forhandlinger med banken, når sunde små og mellemstore virksomheder, SMV’er, skal bruge penge til udviklingsprojekter.

Det mener SMV’ernes hovederhvervsorganisation, SMVdanmark, der har lanceret et alternativ til bankerne: SMVerhvervslån.

– Bankerne har haft så travlt med at blive til kæmpe finansielle supermarkeder, at de helt har glemt at almindelige mennesker og virksomheder primært har brug for banken til ind- og udlån. De har nedprioriteret de små og mellemstore virksomheder, som skaber væksten og hovedparten af nye job i Danmark. SMVdanmark har i årevis forsøgt at råbe bankerne op om problemet – desværre uden held. Så nu tager vi skeen i egen hånd, forklarer SMVdanmarks vicedirektør, Jakob Brandt.

Han henviser blandt andet til en ny undersøgelse fra SMVdanmark, der viser, at hver fjerde SMV, der sidste år ansøgte om lån eller kassekredit i banken, fik et nej – på trods af, at det var sunde virksomheder, hvor 82 pct. har haft overskud de to forudgående år.

Ny teknologi skærer det overflødige fra
”Vi har ikke filialer, hovedkontorer og store direktørlønninger. Vi anvender mulighederne i ny teknologi og matcher via en digital platform långivere og låntager. Dermed kan vi holde omkostningerne så langt nede, at vores rentemarginal kun er på 1 procentpoint mod op mod 7 pct. i bankerne.
Virksomheder med overskud kan altså låne deres penge ud og få en væsentlig bedre forrentning end i banken, mens låntager får en lav og konkurrencedygtig rente, faste vilkår og et uopsigeligt lån i hele perioden, fortsætter han.

Fakta om www.SMVerhvervslån.dk
Erhvervslån: 200.000 kr. og 5.000.000 kr.
Låneperiode: 6 måneder – 5 år
Renter: 4,25 og 9,7 pct.
Lån: Uopsigelige og ingen genforhandling
Vilkår: Samme vilkår i låneperioden
Krav: Kreditgodkendelse, positiv egenkapital
og overskud seneste 2 regnskabsår.

Undersøgelser foretaget af SMVdanmark blandt små og mellemstore virksomheder, SMV’er, viser, at op mod en tredjedel af virksomhederne er begrænset af mangel på finansiering, hvor det særligt er de mindste virksomheder, som oplever at være begrænset. Og indenfor det seneste år har op imod en fjerdedel, som har efterspurgt finansiering i banken, oplevet at få et nej.

– Det er klart, at nogle virksomheder ikke kvalificerer sig til at få finansiering, men undersøgelsen viser altså, at en del sunde virksomheder med gode projekter også får et nej i banken. Der skal man altså ikke altid tage bankens nej, som den endelige dom over sit projekt. Virksomheder må overveje sin situation og undersøge hvilken form for finansiering og kapital de har behov for – måske allerede inden de går i banken, for der er kommet produkter på markedet, som er et reelt alternativ til bankens finansiering, siger Jakob Brandt og peger på, at samme undersøgelser viser, at 73 pct. af virksomhederne glemmer at se sig om efter alternative muligheder for finansiering.

En sikker, godkendt og gennemprøvet platform
SMVerhvervslån.dk bygget på en anerkendt – og af Finanstilsynet godkendt – platform, og er et samarbejde mellem SMVdanmark og Flex Funding A/S, der driver platformen og foretager de konkrete kreditvurderinger af låntagerne.

– Flex Funding A/S har udviklet deres teknologi over de seneste år og har allerede formidlet lån for 180 mio. kr. til danske SMV’er. Men mange SMV’er er ikke bevidste om muligheden, så vi ser det her som en mulighed for, at SMVdanmark på fordelagtig vis kan bringe lån via crowdlending ud til vores 18.000 medlemsvirksomheder. Dermed håber vi at kunne sætte turbo på virksomhedernes mulighed for at skaffe fair finansiering til deres vækst andre steder end i banken, mener Jakob Brandt.

Læs mere om kravene, mulighederne og tilbuddet om både udlån og indlån – klik her