Tilskud til efteruddannelse

Her finder du en oversigt over hvor du kan søge tilskud når dine medarbejdere tager kurser og efteruddannelse:


Løntabs-kompensation: VEU-godtgørelse

Du kan som arbejdsgiver få VEU-godtgørelse (Voksen- og EfterUddannelse) såfremt din medarbejder får løn under uddannelsen.
VEU-godtgørelse er en løntabs-kompensation, og satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

Læs mere om VEU-godtgørelse, satster og hvordan du får udbetalt godtgørelsen her på virk.dk.


Tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond (Kompetencefonden)

Du kan desuden som arbejdsgiver søge tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond som et supplement til VEU-godtgørelsen. Tilskuddet er på 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU-kurser.
Gå ind på siden https://www.pension.dk/virksomhed/uddannelse/ og vælg ”Tilskud”. Tilskud søges ligesom VEU efter kurset er afholdt.
Se desuden Bygge- og Anlægsoverenskomsten §83 for nærmere info.

Håndværkets Udviklingsfond yder tilskud til følgende:

  • Alle AMU-kurser, herunder Individuel Kompetencevurdering (IKV)
  • FVU-kurser i matematik og læsning

Satser
Tilskuddet er på 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU.

Ved tvivl eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte PensionDanmarks Uddannelsesrådgivere på tlf. 70 12 13 42.

Antal dage der ydes tilskud til:
Der kan maksimalt søges tilskud til 15 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Du kan læse mere her, samt se hvilke kurser der gives tilskud til.

For vejledning og hjælp online:

  • Vejledninger til VEU-ansøgning, Brugerguide, Indstilling af standardoplysninger mm. klik her
  • Minivejledninger til Virksomhedsindstillinger, Navngivning af kursister mm. klik her

Ring til eVejledning på 70 22 22 07 hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.


 

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.