Uddannelsesguide & Tilskud

Her kan du læse om øvrige kurser og uddannelser, som Dansk Håndværk ikke selv står bag. Du kan læse om:

  • AMU-kurser
  • Videregående uddannelser indenfor byggeriet, KEA
  • Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser, BAR
  • Statens Byggeforskningsinstitut, SBi
  • Bygningsrestaurering og Transformation
  • Tilskud til efteruddannelse

AMU-kurser

Oplever I en stille periode, eller har virksomheden brug for ny viden på et specifikt område?
Send jeres gode medarbejdere på AMU efteruddannelseskursus, og få styrket både viden og kompetencer. Vær et skridt foran – til glæde og gavn for alle.

AMU er uddannelser, som giver medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen uddannelse inden for blandt andet sikkerhed og certifikater samt mulighed for faglig opkvalificering.

Hvor lang tid varer et AMU-forløb?

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) består af korterevarende kursusforløb, typisk 2-5 dage, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Hvad koster det?

AMU-kurser koster normalt 110 kr. eller 272 kr. pr. dag i deltagerbetaling. Prisen kan ses på kursussiden og i forbindelse med kursustilmelding.

Hvordan finder jeg/min medarbejder det rette kursus?

Find det rette AMU-kursus her:

Få tilskud:
Læs om mulighederne for at få tilskud til disse uddannelser her.


Videregående uddannelser indenfor byggeriet, KEA

Vil du bidrage til produktivitetsforbedringer og en dybere teknisk og forretningsmæssig indsigt i en bygge- og anlægssektor i udvikling og vækst?
Vil du bevare kontakten med arbejdsmarkedet imens, du læser videre? Så er Københavns Erhvervsakademis (KEA) uddannelser på deltid vejen frem.

Hos KEA har du bl.a. mulighed for at tage Akademiuddannelse i Byggekoordination, Akademiuddannelse i Byggeteknologi samt Byggeriets Lederuddannelse (BLU).

Læs mere her.


Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser, BAR

Virksomheder skal hvert år tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg gennemfører i samarbejde med NEXT Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser, der er specielt tilpasset de udfordringer, som bygge- og anlægsvirksomheder skal håndtere.

Læs mere her.


Kurser hos Statens Byggeforskningsinstitut:

Få 10% rabat som medlem af Dansk Håndværk – helt frem til sidste tilmeldingsfrist. SBi tilbyder kurser om alt fra Bygningsreglementet og Be15 til vådrum, småhuse og fugt og isolering. For at opnå rabat skal medlemsskab og CVR- eller medlemsnummer oplyses ved tilmelding i feltet “Bemærkninger”. I får desuden 25% mængderabat hvis der er tre eller flere fra samme virksomhed der deltager på samme kursus.
Rabataftalen gælder for SBi’s egne kurser. Kontakt evt. SBi for at høre om mulighederne for rabat på de enkelte kurser på kurser@sbi.aau.dk eller tlf. 99402321

Læs mere her.


Kurser hos Bygningsrestaurering og Transformation:

Lær at blande mørtel, mure, brænde fuger, pudse og kalke, ådre, marmorere, støbe jern, trække, dreje og støbe stuk, når Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Arkitekternes Efteruddannelse udbyder kursusrækken Bygningsrestaurering og Transformation.

Læs mere her.


Tilskud til efteruddannelse

Her finder du en oversigt over hvor du kan søge tilskud når dine medarbejdere tager kurser og efteruddannelse:


Løntabs-kompensation: VEU-godtgørelse

Du kan som arbejdsgiver få VEU-godtgørelse (Voksen- og EfterUddannelse) såfremt din medarbejder får løn under uddannelsen.
VEU-godtgørelse er en løntabs-kompensation, og satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen.

Læs mere om VEU-godtgørelse, satster og hvordan du får udbetalt godtgørelsen her på virk.dk.


Tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond (Kompetencefonden)

Du kan desuden som arbejdsgiver søge tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond som et supplement til VEU-godtgørelsen. Tilskuddet er på 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU-kurser.
Gå ind på siden https://www.pension.dk/virksomhed/uddannelse/ og vælg ”Tilskud”. Tilskud søges ligesom VEU efter kurset er afholdt.
Se desuden Bygge- og Anlægsoverenskomsten §83 for nærmere info.

Håndværkets Udviklingsfond yder tilskud til følgende:

  • Alle AMU-kurser, herunder Individuel Kompetencevurdering (IKV)
  • FVU-kurser i matematik og læsning

Satser
Tilskuddet er på 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU.

Ved tvivl eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte PensionDanmarks Uddannelsesrådgivere på tlf. 70 12 13 42.

Antal dage der ydes tilskud til:
Der kan maksimalt søges tilskud til 15 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Du kan læse mere her, samt se hvilke kurser der gives tilskud til.

For vejledning og hjælp online:

  • Vejledninger til VEU-ansøgning, Brugerguide, Indstilling af standardoplysninger mm. klik her
  • Minivejledninger til Virksomhedsindstillinger, Navngivning af kursister mm. klik her

Ring til eVejledning på 70 22 22 07 hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.