Kursus over PC’en: Styrk lønsomheden med stærke interne arbejdsgange

Det handler om at gøre arbejdet rigtigt første gang. Fejl og tilbageløb koster tid og forsinkelser og dermed penge.

Onlinekurset sætter over tre omgang i oktober og november opmærksomhed på de interne arbejdsgange og planlægning af opgaverne. Inddrag medarbejderne i udviklingen af virksomhedens arbejdsgange og skab opmærksomhed på hvordan virksomhedens lønsomhed kan øges gennem stærke arbejdsgange.

Onlinekurset består af 3 moduler, hvor der arbejdes selvstændigt med virksomhedens processer mellem modulerne. Med kurset følger også individuel sparring med deltagerne mellem modulerne, så udviklingen tager afsæt i din virksomhed og de ændringer du gerne vil gennemføre.

På kurset bliver du introduceret til metoder og Leanværktøjer, som du kan efterprøve i virksomheden mellem modulerne og efter kurser. Lean metoden sikrer vedvarende forbedringer af arbejdsgangene, til gavn for virksomhedens effektivitet og lønsomhed.

Hvem bør deltage?
Kurset henvender sig til ejerledere, ledere, arbejdsledere, planlæggere og andre, der arbejder med opgave-flow og planlægning.

Kursusindhold
Dette er et målrettet kursus, der kommer hele vejen rundt om forberedelse og daglige drift af virksomheden. Kurset tager afsæt i dine konkrete udfordringer, der udvikler ikke kun dine lederevner, men du bliver også klædt på til at optimere virksomhedens arbejdsgange.

Målet er, at du kan anvende den i det daglige arbejde under og efter kurset.

 • Skab effektive arbejdsgange ved tilbudsgivning, ordrehåndtering og udførelse
 • Produktionsstyring, dokumentation og fakturering til tiden
 • Styrket samarbejde og ansvarligheden med Tillidsbaseret Lean®
 • Reduktion af spild i administration og produktion
 • Leanværktøjer og metoder til et bedre flow i virksomheden
 • Planlægning af ugens opgaver
 • Mål virksomhedens potentiale inden for effektivitet, kvalitet og samarbejde

Udbytte

 • Højere effektivitet, bedre kvalitet og stærkere samarbejde
 • Forenkling af de arbejdsgange og processer i produktionen der tager længst tid
 • Planlægge, så opgaverne løses rigtigt første gang
 • System der synliggør fejl og reducerer hændelser der fører til ekstra tidsforbrug
 • Oversigt over roller, ansvar og kompetencer
 • Metode til at fastholde de forbedringer der allerede er skabt
 • Styrke evnen til at prioritere forskellige typer opgaver
 • Bedre bundlinje

Kursusforløb.

Modul 1. Den 28. oktober kl. 13-15 via MS Teams:
Få overblik over de grundlæggende interne arbejdsgange: Tilbud, ordre, indkøb, planlægning, udførelse, kvalitetssikring og fakturering. Styrk værdiskabelse i hvert led. Skab overblik over kompetencer og ansvar. Styrk holdånden gennem involvering.

Forberedelse til modul 2 med afsæt i egen virksomhed:
– Med afsæt i en konkret opgave, klarlæg arbejdsgangen med dine kolleger.
– Notér eksempler på fejl i håndteringen af opgaver.
– Indsamle systematisk forslag til forbedringer fra de ansvarlige på området.

Individuel sparring med hver deltager/virksomhed i 30 min.

Modul 2. Den 11. november kl. 13-15 via MS Teams:
Styrk de interne arbejdsgange ved tilbudsgivning, ordrehåndtering og prioritering af opgaver med afsæt i virksomhedens aktuelle opgaver. Anvend medarbejdernes forslag til at forbedre de interne arbejdsgange. Find frem til hvilke arbejdsgange, der overperformer (i forhold til kunden), og hvor der opstår fejl og mangler i processen. Reducer tilbageløb eller omarbejde. Få indsigt i Lean værktøjer og metoder til et bedre flow i planlægningen og udførelsen.

Forberedelse til modul 3 med afsæt i egen virksomhed:
– Gør fejl til læring.
– Er der synnegier i ydelserne der udnyttes?
– Hvor er virksomhedens lønsomhed størst?

Individuel sparring med hver deltager/virksomhed i 30 min.

Modul 3. Den 25. november kl. 13-15 via MS Teams:
Implementer og fasthold forbedringerne. Synliggøre de forbedringer der igangsættes og den spildtid der reduceres. Planlægning af opgaveflow. Fastholde de forbedringer i arbejdsgangene der allerede er skabt og undgår at falde tilbage til gamle vaner. Fortsæt involveringen af medarbejderne for at fastholde den aftalte arbejdsgang. Mål effekten og synliggøre resultaterne for alle medarbejdere.

Form:
Onlinekurset lægger op til en åben dialog mellem deltagerne. Det bliver respekteret, hvis der er virksomhedsspecifikke informationer eller konkurrencehensyn, der skal tages. Derfor er den individuelle sparring med deltagerne mellem modulerne vigtig, for at kunne gå i dybden med den enkelte virksomhed og de resultater virksomheden ønsker at opnå.

Pris:
Onlinekursets 3 moduler koster kr. 2.400,- pr deltager ex. moms. I prisen indgå også individuel sparring med LivingLean mellem modulerne, til at understøtte værktøjer og tilgang hos den enkelte virksomhed.

Tilmelding:
Du tilmelder kurset ved at sende en mail til Peter Rishøj på peter@livinglean.dk med virksomhedens navn, deltager navn, mail og telefonnummer.

Tilmeldingsfrist er den 22. oktober.

Har du spørgsmål til kursets indhold er du velkommen til at kontakte Peter Rishøj på telefon 2728 7899.