Udvikling af medlemsvirksomheder

Virksomheder er forskellige og er på forskellige udviklingstrin. Måske har I behov for at dykke ned i optimering af arbejdsgange, kommunikation, samarbejde eller lederudvikling?

Book et gratis afklaringsmøde

Som medlem af Dansk Håndværk kan du altid booke den første time gratis til en uformel og uforpligtende snak om jeres ønsker. Vi tager en snak om, hvad I gerne vil ændre, og sammen drøfter vi vejen derhen. Det er vigtigt at gå i gang med det rigtige.

Forløbet drives af LivingLean, der har mange års erfaring med udvikling er håndværksvirksomehder. Læs mere om LivingLean her.

I afregner direkte med LivingLean, og som medlem af Dansk Håndværk opnår I en rabat på timeprisen hos LivingLean.

Eksempler på udviklingsområder for jer:

1. Kortlægning og optimering af centrale arbejdsgange

De daglige arbejdsgange er vigtige for et effektivt flow med få fejl og god indtjening. Minimer tidsspild og styrk arbejdsglæden. Sammen med ledelse og medarbejdere kortlægger vi de nuværende arbejdsgange. Vi identificerer de steder, hvor der opstår fejl, ventetid og dobbeltarbejde, og sammen finder vi forbedringer, så arbejdsgangen hænger bedst muligt sammen til glæde for kunden og jer. Det hele visualiseres og optimeres på praktisk vis via brown-paper-metoden (procesplaner).

Kom godt i gang til en fast pris:
Vælg tre arbejdsgange, som I ønsker at optimere (ex. tilbud, materialer, fakturering). Sammen med medarbejderne kortlægges arbejdsgangene hos jer. Hver arbejdsgang forbedres, så den giver mindre spild og færre rejl. Forbedringsforslag indsamles og forbedringsindsatsen igangsættes med det samme.
Workshop inkl. forberedelse, opfølgning og 20% rabat til medlemmer af DHV: kr. 6.720,- ex. moms.

2. Kompetenceafdækning

Få overblik over det grundlæggende kompetencebehov. Uanset, om man er mange eller få ansatte, er der behov for mange forskellige kompetencer i dagligdagen. Indsatsen sammenholder jeres kompetencebehov med de faktiske kompetencer. Er der tegn på mangler eller flaskehalse, udarbejdes der planer for en opkvalificering af medarbejdere eller rekruttering. Der er også mulighed for at sætte fokus på, hvordan I fastholder gode medarbejdere.

Kom godt i gang til en fast pris:
Sammen med ledelsen udarbejdes en oversigt over jeres kompetencebehov. Det kan være alt fra bogholderi, maskinanvendelse, fagspecialer ol. Derigennem kan I identificere flaskehalse, udviklingsmuligheder og uddannelsesbehov. Oversigten kan ligeledes give indsigt i eventuelt rekrutteringsbehov.

Kort workshop inkl. forberedelse, opfølgning og 20% rabat til medlemmer af Dansk Håndvær: kr. 3.360,- ex. moms.

3. Ledersparring

Hvis jeres ønske om udvikling, bedre bundlinje, vækst eller anden udvikling skal ske fyldest, er lederens rolle og indsats helt afgørende. Vi oplever igen og igen: ”Som mester, så svende”. Derfor er det afgørende, at ledelsen går foran og tør vise vejen – selvom man ikke altid kender den vej. Det er ikke nogen let opgave.

LivingLean har fundet en form, hvor beslutningstagerne støttes på rejsen – uden at det går ud over den daglige drift; eller at man oplever, at man får trukket noget ned over hovedet. Her er fortrolig og individuel sparring afgørende. Resultatet er både udvikling af virksomheden; men også en personlig udvikling.

Kom godt i gang til en fast pris:
Tre timers sparring (samlet eller individuelt) kr. 3.360,- ex. moms.

Klippekort med stor fleksibilitet
Med et klippekort vælger I selv, hvornår og til hvad I ønsker hjælp. LivingLean giver 20% rabat til medlemmer af Dansk Håndværk. Klippekort med 10 timer inkl. rabat kr. 11.200,- ex. moms.