AB 18: Spilleregler for byggearbejde
– Deltager du i legen uden at kende reglerne?

Dette kursus er et begynderkursus, og forudsætter ikke forudgående kendskab til AB 92.

AB 18 er de nye standardkontrakter, der afløser AB 92
At kende sine rettigheder og forpligtelser kan betyde forskellen mellem overskud og underskud på en opgave. Hvad er dine rettigheder? Hvad er dine forpligtelser?

Må en bygherre frit ændre i en opgaves omfang? Hvornår kan du ifalde dagbod? Hvornår må du standse arbejdet? Hvem bærer risikoen for materialer og arbejdet under arbejdets udførelse?

Der er mange nye vigtige regler, man som håndværks-virksomhed er nødt til at lære, hvis man vil forebygge problemer og tab.

Kender du ikke AB 18, giver du tilbud uden at kende vilkårene!

Kom på kursus med Dansk Håndværk i samarbejde med Danske Malermestre, så du i praksis kan forstå og bruge de nye vilkår.

Formål
Få en grundig gennemgang af de vigtigste dele af byggeriets standardvilkår AB 18, fortalt og forklaret på en måde, så man sikrer sig at bruge reglerne på den forretningsmæssigt bedste måde.

Målgruppe
Medlemmerne eller deres fortrolige medarbejdere.

Indhold
De vigtigste problemer fra praksis gennemgås, bl.a. om kontraktindgåelsen, sikkerhedsstillelse, ændringer i arbejdet, forsinkelse, afleveringsforretningen, mangler ved arbejdet, ansvarsperioden for arbejde og leverancer samt konfliktløsninger.

Tid
Tirsdag den 29. november 2019 kl. 9.00-16.00
Der vil være morgenbrød og kaffe samt frokost/kaffe senere.

Sted
HUSETs konferencecenter, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.
Deltagerantal: 10-12 personer.

Pris
Kr. 3.000 ekskl. moms for medlemmer Dansk Håndværk og Danske Malermestre.
(inkl. kursusmateriale og forplejning).

Underviser: Jurist fra SMVdanmark.

Tilmelding
Tilmelding senest den 28. oktober 2019

Kurset afholdes i samarbejde med Danske Malermestre.

Tilmeld dig via denne side, alternativt pr. e-mail: aarhus@malermestre.dk eller til
Danske Malermestre, Asylvej 19, 8240 Risskov.
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. 86 17 71 99 eller 32 63 03 70.