Krav om solbeskyttelse ved udendørs arbejde

Ansatte, der hele dagen arbejder under åben himmel fx i bygge- og anlægsbranchen, er udsat for sol i sådant et omfang, at der er risiko for få hudkræft og andre hudskader.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man beskytter sig, når uv-indekset er 3 eller højere, og i Danmark er det typisk i tidsrummet mellem kl. 12 og 15 fra april til september måned.

Den mest effektive måde er at undgå direkte solstråling, når solen står højest på himlen.

Arbejdstilsynet gør opmærksom på at arbejdsgiveren i nogle tilfælde kan tilrettelægge arbejde, så det kan udføres under en overdækket lokalitet. I andre tilfælde vil arbejdet kunne udføres på et tidspunkt af dagen, hvor solen ikke står så højt på himlen.

Arbejdstøj og solcreme
Arbejdstilsynet gør også opmærksom på, at hvis arbejdet ikke kan henlægges til skygge eller til et tidspunkt af dagen, hvor solen ikke står højt på himlen, skal arbejdsgiveren sikre, at udsættelsen for solens stråler, ikke udgør en fare for sikkerhed og sundhed. Almindelig beklædning, som dækker arme og ben, arbejdshandsker samt eventuelt anvendelse af hovedbeklædning med en skygge, som dækker ansigt og nakke, vil normalt kunne være tilstrækkelig beskyttelse mod solen.

Der kan være steder på kroppen, hvor det ikke altid er praktisk mulig at beskytte sig med beklædning (fx næse og hænder), og her kan det være nødvendigt at anvende solcreme. I disse tilfælde har arbejdsgiveren (ifølge et EU-direktiv) pligt til at stille solcreme til rådighed.