Konkurrencelov: Ny vejledning når I samarbejder om udbud

Efter en dom i november sidste år blev det en risikabel affære at gå sammen om at byde på en opgave. Dommen gjorde nemlig balancen mellem et lovligt konsortium og et ulovligt kartel hårfin.

Ny forsøger konkurrencestyrelsen at gøre det lettere at se, hvad man må og hvad man ikke må.

En ny vejledning redegør bl.a. for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særlig opmærksomme på konkurrencereglerne, samt hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen.

Vejledning om fælles
bud på opgaver

Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde
i
forhold til konkurrenceloven

Klik her

Find den nye vejledning ved at klikke på linket i den blå boks. Vejledningen åbner som en PDF-fil.

Hovedprincippet er bag vejledningen er, at fælles bud er velkomne, når de medfører, at udbyderen af opgaven får flere og bedre tilbud, mens det vil være ulovligt at gå sammen og give fælles bud, hvis det begrænser konkurrencen til skade for kunderne.

Bør dele udbud op
Efter dommen i november sidste år, udtrykte Dansk Håndværk stor skepsis overfor reglernes konsekvenser:

– Afgørelsen strammede grænsen for, hvornår det er lovligt for at samarbejde om at byde på en opgave, der er for stor til den enkelte virksomhed. Men fordi stat, regioner og kommuner ofte udbyder i alt for store klumper, er det afgørende at mindre firmaer kan gå sammen i et konsortium, hvis de skal kunne få del i de opgaver, forklarede direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen efter afgørelsen.

Dansk Håndværk opfordrer fortsat særligt kommuner til at bryde deres udbud op i små portioner, så de lokale firmaer kan være med – uden at skulle indgå samarbejde for at løse hver delopgave i et projekt. Det er vigtigt for at lokale håndværkeres kan være med, når skatteydernes penge skal bruges, mener Dansk Håndværk.

Læs tidligere artikel om afgørelsen her