Information om åbning på lærlinge- og uddannelsesområdet

På Børne- og Undervisningsministeriets område vil der ske en gradvis åbning fra onsdag den 15. april og frem. Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før der kan åbnes, og det forudsætter, at kommunalbestyrelsen eller uddannelsesinstitutionens ledelse vurderer at det er forsvarligt at åbne den pågældende uddannelsesinstitution ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Det gælder bl.a. for:

  • Gymnasiale uddannelser: 3.g- og 2. hf-klasser samt ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
  • Erhvervsuddannelser: Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
  • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

Særligt for lærlinge

For erhvervsuddannelserne er der allerede fastsat regler for prøveaflæggelse, da der er mulighed for at af de afsluttende svendeprøver enten løbende afvikles, eller ved at der kan udstedes et administrativt svendebevis. Disse vilkår ændres ikke i første fase af genåbningen.
Du kan læse hele nyheden her.

De konkrete anvisninger incl. materiale (plakater mm.) på rammerne for genåbning på skoler og andre uddannelsesinstitutioner (ungdoms- og voksenuddannelser), som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen til skolerne om det ansvar, som de er pålagt, findes her.