Husk varsling af kollektiv ferielukning sommer 2018

For virksomheder indenfor industri- og værkstedsoverenskomst samt Polstreroverenskomsten gælder det, at hvis virksomheden ønsker at holde kollektivt ferielukket i sommeren 2018, er det nu ved at være sidste frist for varsling af hovedferien. 

Frist 31. december
For medarbejdere, som er omfattet af Industri- og Værkstedsoverenskomsten samt polstreroverenskomsten skal varsling være sket senest 31. december.

Bemærk: at varslingen af hovedferien for medarbejdere, der arbejder indenfor byggesektorens overenskomst først skal ske senest 3 måneder før ferielukningen begynder.

Det anbefales, at kollektiv ferielukning varsles skriftligt.

Hvis en medarbejder ikke er berettiget til feriegodtgørelse for alle de dage virksomheden holder lukket ifølge varslet, skal virksomheden ikke betale for de dage, hvor der ikke er optjent ret til betalt ferie.

Vær opmærksom på, at ferieloven har særlige regler om elevers ret til betalt ferie.

Spørgsmål rettes til Dansk Håndværk på telefon 3263 0470