Husk varsling nu ved kollektiv ferielukning sommer 2020

Virksomheder indenfor industri- og værksteds-overenskomst samt polstreroverenskomsten skal huske, at det allerede nu er ved at være sidste frist for varsling af hovedferien, hvis virksomheden ønsker at holde kollektivt ferielukket i sommeren 2020.

Frist den 31. december
For medarbejdere, som er omfattet af Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten eller Industri- og Værkstedsoverenskomsten skal varsling være sket senest 31. december.

Byggesektoren bemærk: Varslingen af hovedferien for medarbejdere, der arbejder indenfor Bygge- og Anlægsoverenskomsten skal først ske senest 3 måneder før ferielukningen begynder.

Det anbefales, at kollektiv ferielukning varsles skriftligt.

Hvis en medarbejder ikke er berettiget til feriegodtgørelse for alle de dage virksomheden holder lukket ifølge varslet, skal virksomheden ikke betale for de dage, hvor der ikke er optjent ret til betalt ferie.

Vær opmærksom på, at ferieloven har særlige regler om elevers ret til betalt ferie.

Har du spørgsmål så kontakt Dansk Håndværk på telefon 3263 0470