Husk firmanavn og CVR nummer på bilen – se reglerne her

Det er stadigt et krav, at der skal være firmanavn og cvr-nummer på varebilerne. Men det er et lovkrav som en del dog glemmer, særligt når de køber ny bil.

Oplysningerne skal fremgå på bilen for at gøre det lettere for myndighederne at kontrollere, om der bliver betalt skat af virksomhed og medarbejdere – en del af indsatsen for at dæmme op for sort arbejde og social dumping.

Er oplysningerne ikke på bilen, får man en bøde. Husk derfor at få oplysningerne sat på – eksempelvis samtidigt med at du får monteret klæbemærkater for Dansk Håndværks garantiordning på din nye varebil.

Sådan er reglerne:

 • Alle varebiler på gule plader og med en tilladt totalvægt under fire tons skal have synligt cvr-nummer og virksomhedsnavn på bilen. Virksomhedsnavn og cvr-nummer skal stå på begge sider af bilen, og informationerne skal fastgøres på køretøjet. Det er ikke tilstrækkeligt at anvende skilte, der kan fjernes.
 • Det er den registrerede ejers cvr-nummer og firmanavn, der skal stå på bilen. Hvis der er en anden registreret bruger af varebilen, oplyses i stedet denne virksomheds cvr-nummer og navn.
 • Det er tilladt at anvende virksomhedens logo i stedet for firmanavn, hvis logoet tydeligt identificerer virksomheden.
 • Det er den registrerede ejer af varebilen, der har ansvaret for, at oplysningerne overholder kravene og er placeret korrekt på køretøjet.
 • Hvis der er en anden registreret bruger, der er forskellig fra ejeren af bilen, er det brugeren, der har ansvaret.
 • Leasingkøretøjer
  Ved langvarig udlejning (leasing) af en bil til udelukkende erhvervsmæssig brug er det som hovedregel den person, der lejer eller leaser bilen, der bliver den registrerede bruger. Derfor er det lejeren/leasingtagerens cvr-nummer og virksomhedsnavn eller -logo, der skal oplyses på bilen.
  Ved udlejning, hvor lejeren ikke bliver den registrerede bruger af bilen, er det biludlejerens cvr-nummer og virksomhedsnavn eller -logo, der skal oplyses på bilen.
 • Bødestørrelse
  Hvis oplysninger om cvr-nummer og virksomhedsnavn ikke er påført bilen, medfører det en bøde på 5.000 kr. I gentagelsestilfælde stiger bøden – første gang til 10.000 kr., anden gang til 15.000 kr. og tredje gang til 22.500 kr.

Du kan læse mere om reglerne i motorstyrelsens folder her: