Husk at afregne uhævede feriepenge senest 13. november

Nu er det tid til at opgøre og indbetale medarbejdernes uhævede feriepenge optjent i ferieåret 2021/2022.

Uhævede feriepenge skal indbetales til Dansk Håndværks bankkontonummer 5472-0001006061 senest den 13. november 2023. Skriv ”UF” og virksomhedens CVR.nr. i tekstfeltet i netbank. Du bedes samtidig sende en mail til sikkerpost@dhv.dk med:

  • 1. Virksomhedens CVR.nr.
  • 2. Medarbejdernes CPR.nr. samt beløbet for den enkelte medarbejder.

Dansk Håndværk overfører herefter de uhævede feriepenge til 3F’s Feriefond.

Du skal være opmærksom på, at 3F kan foretage stikprøvekontrol af indbetalingerne. 3F kan, for egen regning, anmode om en revisorerklæring for indbetalingen af uhævede feriepenge. Såfremt revisorerklæringen konstaterer, at virksomheden har undladt at afregne uhævede feriepenge, skal virksomheden selv afholde udgiften til revision.

Hvis du ikke har nogle uhævede feriepenge, eller du har overført alle feriepenge til FerieKonto eller 3F’ Feriekasse, skal du ikke foretage dig yderligere.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Håndværks sekretariatet på telefon 53531144 eller pr. mail dhv@dhv.dk.