Husk ansættelsesbeviset

Når din virksomhed ansætter en medarbejder har denne krav på at få udstedt et ansættelsesbevis, hvis ansættelsen skal vare over én måned og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på mere end 8 timer.
 
Ansættelsesbeviset skal indeholde oplysninger om virksomhedens og medarbejderens data, altså navn, adresse o.s.v. og beviset skal beskrive de løn- og arbejdsforhold, der gælder for ansættelsen.
 
· Henvis i ansættelsesbeviset til eventuelle lokalaftaler og personalehåndbøger – se et udkastet til en personalehåndbog under dokumentsamlingen
 
· Henvis også til særlige regler og aftaler, for eksempel erklæring for brug af gulpladebil – som du kan finde her.
 
· Vær opmærksom på, at du risikerer at skulle betale en godtgørelse for mangelfuldt eller ikke udleveret ansættelsesbevis – i praksis kan godtgørelsen i meget grove tilfælde være på op til 20 ugers løn.
 
· Brug derfor vores standardkoncepter og ring til os, hvis I har særlige vilkår for den ansatte – fx at det er en forudsætning for ansættelsen, at vedkommende har gyldigt kørekort. Så kan vi hjælpe med en god formulering
 
· Hvis du ændrer i den ansattes vilkår, skal det enten fremgå af et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til det eksisterende ansættelsesbevis.
 
Dansk Håndværk anbefaler at du bruger nedenstående skabelon ansættelsesbevis. På den måde er din virksomhed sikker på, at den overholder både lovgivning og overenskomsten med hensyn til ansættelsesbeviser.
 
Find skabelon til ansættelsesbeviser og udkast til en personalehåndbog m.m. i Dokumentsamlingen her (husk at logge på først).
 
Lokalaftaler
Hvis der på virksomheden findes lokalaftaler, som den nye medarbejder bliver omfattet af, skal de også oplyses overfor medarbejderen. Dansk Håndværk anbefaler at sådanne aftaler er skriftlige og udleveres til nye medarbejdere.
 
Personalehåndbog
Dansk Håndværk anbefaler desuden, at den nye medarbejder får udleveret en personalehåndbog, hvis en sådan findes, og at medarbejdere kvitterer med underskrift for modtagelsen.
 
Elever
Ved ansættelse af elever skal der foreligge en underskrevet aftale inden eleven starter i virksomheden.
 
Hvis du har spørgsmål til dette er du altid velkommen til at kontakte Dansk Håndværk – for vi er aldrig længere end ét telefonopkald væk.