Frister for udskudt moms og mulighed for momslån

Et flertal i Folketinget har vedtaget den nye momslåneordning som en del af hjælpepakkerne.

Det betyder at små og mellemstore virksomheder får mulighed for at låne et rentefrit beløb svarende til den moms, der skal betales den 1. marts 2021. Den 1. marts er der frist for flere udskudte momsfrister fra 2020. Da det er ikke muligt at udskyde betalingsfristerne igen, tilbydes i stedet en momslåneordning.

Man kan finde en omfattende oversigt over ændringer, frister, udskydelser og lånemuligheder på Skat netside – rul ned til overskriften “momslån til små og mellemstore virksomheder” og klik på overskrifterne for de relevante emner, for at rulle teksten yderligere ud under hvert punkt. Du finder skats oversigt her

Fakta om momslånet

Ansøgningsperiode: 17. marts 2021 til 14. april 2021
Tilbagebetalingsfrist: 1. februar 2022
Lånebeløb for små virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 1. og 2. halvår 2020 (frist 1. marts 2021)
Lånebeløb for mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 3. og 4. kvartal 2020 (frist 1. marts 2021).

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (hhv. 1. og 2. halvår eller 3. og 4. kvartal). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode.

Den nye låneordning betyder altså, at den dobbelte momsbetalingen i form af udskudt moms og ordinær moms der skal angives og betales den 1. marts 2021 først skal tilbagebetales den 1. februar 2022

VIGTIGT: Husk at indberette til tiden
Det er vigtigt, at man har indberettet sin moms korrekt og til fristen 1. marts. Det er forudsætningen for, at virksomheden kan komme i betragtning til momslånet. Hvis virksomheden ikke har indberettet til tiden, vil den ikke kunne komme i betragtning til et evt. momslån.                

Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, skal du være opmærksom på:

  • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb – og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
  • at der løber renter på betalingen, frem til et evt. lån bevilges.
  • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
  • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
  • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler på en anden måde, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.

Læs mere her: