Hjælpepakke: Nu kan der igen ansøges om rentefrit momslån

Mulighed for rentefrit momslån eller lønsumsafgiftslån tilbydes nu igen. Ordningen åbner igen, fordi mange virksomheder stadig er økonomisk påvirket af coronasituationen.

Derfor modtager virksomheder i deres e-boks i dag et brev om, at de frem til den 18. december kan søge, hvis de lever op til kriterierne. Du kan læse mere og finde ansøgningen ved at følge links på Skats netside – se nederst i artiklen.

Ordningen tilbydes virksomheder, der indberetter moms kvartalsvis eller halvårligt, samt en del af de virksomheder, der indberetter lønsumsafgift.

Virksomheder, der fik lånet sidst, og som stadig har det samt virksomheder, der har en foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter, kan ikke søge om lånet. Sidstnævnte kan dog søge, hvis de erstatter den foreløbige fastsættelse med en indberetning.

Momslån:
Virksomhederne kan søge om et momslån, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet til fristen den 2. marts 2020.

Lønsumsafgiftslån:
Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, fx læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren kan søge:

  • et lån, der svarer til den lønsumsafgift virksomheden har indberettet for 1. kvartal 2020
  • et lån, der svarer til ¼ af lønsumsafgiftens størrelse for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019.

I forsommeren optog 23.600 virksomheder det tilsvarende lån. De virksomheder kan ikke søge igen, hvis de stadig har lånet. Til gengæld bliver deres betalingsfrist på lånet udskudt til samme dato som for de nye lån, nemlig 1. november 2021.

På skat.dk/corona kan man læse mere om, hvordan man søger, og om de kriterier, virksomhederne skal opfylde for at få et lån. På siden finder man også anden information om regeringens hjælpepakker på skatte- og afgiftsområdet, herunder om de udskudte frister.