Hver femte laver fejl i håndværkerfradraget

Manglende oplysninger på hver femte faktura, betyder at din kunde ikke kan få håndværkerfradrag – og det er små praktiske fejl, der er nemme at få med.

Mange kunder kender ikke reglerne for at få håndværkerfradraget. De indsender derfor kopi af fakturaer, der ikke opfylder kravet til dokumentation, når de indberetter til Skat. En af årsagerne er, at der mangler oplysninger på fakturaen, når håndværkerne skriver deres regning.

Tjek dine fakturaer

For at kunden kan få fradrag skal din faktura opfylde disse krav:

  • Dit navn og virksomhedens cvr-nummer
  • Konkret beskrivelse af det udførte arbejde
  • Er der udført flere opgaver for samme kunde, skal de udspecificeres
  • Adressen, hvor arbejdet er udført
  • Dato for hvornår arbejdet er udført
  • Udgift til arbejdsløn (uden moms)
  • Udgift til materialer og evt. kørsel mv.

Læs om Håndværkerfradrag her

Vi har netop talt med Skattestyrelsen, som fortæller, at der er fejl og mangler i mere end hver femte faktura. Fradraget er i år fordoblet til hele 25.000 per voksne i husstanden, så det er vigtigt at kunden både får rådgivning og en faktura, der passer til reglerne. Ved kunden ikke hvad man kan trække fra risikerer virksomheden at gå glip af ordrer og det mersalg man kunne få, når man er på besøg hos forbrugerne.

Derfor bør virksomhederne både kende kravene til deres fakturaer og kunne svare på kundernes spørgsmål.

Fakturatjek: Sådan hjælper du dine kunder
Du kan hjælpe dine kunder ved at:

  • Sætte dig godt ind i, hvilke typer af opgaver der er fradragsberettiget, så du kan yde korrekt rådgivning.
  • Sikre dig, at den efterfølgende faktura opfylder kravene for at kunden er berettiget til fradrag for det udførte arbejde. (Se krav i den blå boks til højre.)
  • Derudover kan du henvise til skat.dk/håndværkerfradrag, når du bliver spurgt, om en opgave er fradragsberettiget.

Vær opmærksom på, at listen over ydelser, der gives fradrag for, er ændret flere gange, senest i 2018.

Få mere at vide om fradragsreglerne
Du kan læse mere om de konkrete regler for håndværkerfradrag på: skat.dk/håndværkerfradrag.

Håndværker- og servicefradraget har siden 2011 givet mulighed for at trække udgifter til en række håndværks- og serviceydelser fra i skat. Ordningen benyttes årligt af op mod en halv million borgere.