Her kan du finde kandidater til en bestyrelse

Ny jobbørs for bestyrelsesposter kan hjælpe små virksomheder med at skabe en bedre forretning. Den gør det nemt at sammensætte en bestyrelse eller et advisory board til din virksomhed. Og resultaterne står allerede i kø:

– For os var etableringen af et advisory board en god måde at få tilført skarpe kompetencer på, som vi som unge founders ikke selv besad. Advisory boardet har hjulpet med at sætte den strategiske retning, og har været vigtige sparringspartnere i mange tunge strategiske og tekniske beslutninger. De har bidraget til at gøre os opmærksomme på fremtidige risici, som vi ikke selv var bevidste omkring.

Sådan fortæller Niels Fibæk-Jensen, direktør og medstifter af Matter ApS, som forsøger at gøre pensionsinvesteringer grønne. Virksomheden valgte at etablere et advisory board for at navigere i en branche drevet af teknologi, regulering og bæredygtighed, som kræver stor brancheindsigt.

Om rekrutteringsprocessen siger Niels Fibæk-Jensen:

– For os var etableringen af advisory boardet ikke en struktureret proces. Vi fandt løbende kompetente folk gennem netværk og via vores investor-kreds. Da det blev formaliseret i en bestyrelse, havde det en meget disciplinerende effekt på den daglige ledelse, og hjalp os til at se tingene oppefra.

Ræk ud over dit eget netværk
Mange virksomheder rekrutterer til bestyrelser og advisory boards via deres eget netværk. Men det er ofte en barriere for virksomhederne, og det var en af grundene til at stifte www.nBoard.dk tidligere i år. Jobbørsen har hurtigt samlet 1.000 kompetente advisory board/bestyrelseskandidater på deres platform og har allerede hjulpet 13 startups og mellemstore virksomheder siden 1. juli.

En af folkene bag nBoard er den kendte serieiværksætter og direktør Martin Thorborg, som mener at kompetente rådgivere har været en af hans nøgler til succes:

– At skabe en succesfuld virksomhed handler i høj grad om hurtigt at lære af sine fejl, men jeg har også erfaret at en udbredt fejl er, at folk ikke lærer af hinandens fejl. Alle virksomheder som tager sig selv seriøst, bør have et advisory board eller en professionel bestyrelse, uanset størrelse. Vi har nu skabt en platform, hvor man kan finde de bedst mulige rådgivere til sin virksomhed nemt og hurtigt– og disse er ikke din nabo eller din onkel.

Martin Thorborg fortæller om sine egne erfaringer ved at have en bestyrelse eller et advisory board i egne virksomheder:

– Det har været en kæmpe hjælp. Mine rådgivere har hjulpet med at prioritere ressourcer, lægge en langsigtet strategi samt skaffe kunder i butikken.

Hvad er den målbare effekt
Et omfattende canadisk studie fra 2013, viser at kun 25% ud af 1.047 små- og mellemstore virksomheder havde en professionel bestyrelse eller et advisory board. Samme undersøgelse viser også, at 86% af dem, som havde etableret et advisory board sagde, at rådgiverne havde en væsentlig indvirken på virksomhedens efterfølgende succes. Ydermere havde de i gennemsnit øget den årlige salgsvækst markant.

Studier vedrørende effekten af eksterne bestyrelsesmedlemmer i Danmark viser samme tendens:

– Det vi har fundet ud af er, at der er en effekt både på omsætningen, på virksomheden og på virksomhedens overskudsgrad af at tage folk ind (i bestyrelsen), der er eksterne, siger Niels Westergård-Nielsen, professor ved CBS om et studie der primært omfattede virksomheder med 10-50 ansatte.

Man behøver ikke at være en stor virksomhed
Men hvis resultaterne er så gode, hvorfor er der så ikke flere, der har etableret en bestyrelse eller et advisory board?

– Jeg tror det er en todelt problemstilling som begge bunder i mangel på gennemsigtighed. For det første har mange virksomhedsejere ikke det nødvendige overblik over hvem de kan tiltrække, hvad det koster og hvor de skal gå i gang. Det medfører desværre ofte at der ikke sker noget eller dannelse af ”tantebestyrelser”. Det andet prolem bunder i en fordom om, at man skal være en stor og succesrig virksomhed, hvilket efter vores overbevisning slet ikke er tilfældet. Vi har fundet mange super kompetente advisory board medlemmer til virksomheder i opstartsfasen med ned til 3 ansatte, som virkelig har haft brug for ekstern sparring og ekspertise. Vores virksomheder har I alle tilfælde fået rekrutteret langt mere kompetente rådgivere end deres netværk tillod, siger Joakim Bruchmann, direktør og medstifter af nBoard.

Du finder nBoard’s netside her