Har I brug for en whistleblowerordning?

SMVdanmark tilbyder medlemmer en whistleblowerordning, der giver jer mulighed for at opdage og rapportere fejl, forsømmelser og ulovligheder i virksomheden.

En whistleblowerordning er et system, hvor medarbejdere i en virksomhed fortroligt eller anonymt kan indberette problematiske forhold. Det kunne fx være svindel, magtmisbrug eller krænkelser.

Hvilke virksomheder skal have en whistleblowerordning?

For virksomheder under 50 ansatte er der ikke et lovsmæssig krav om at etablere en whistleblowerordning, men det vil stadig for langt de fleste virksomheder være en rigtig god ide, for på den måde at sikre virksomheden mod kriminalitet samt øge virksomhedens troværdighed og minimere risiko for tab af omdømme som tidligere beskrevet.

I whistleblowerloven er der fastlagt frister for, hvornår de danske virksomheder skal have etableret en ordning:

  • Virksomheder med mellem 50- 249 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023
  • Virksomheder med flere end 249 ansatte skulle senest den 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning

Få en ordning via SMVdanmark

For at gøre det så attraktivt, nemt og billigt for selv den mindste virksomhed at etablere en whistleblowerordning har SMVdanmark indgået et samarbejde med LOU Advokater, hvor jeres virksomhed for kun 100 kr. om måneden kan tilbyde medarbejdere og eksterne samarbejdspartner en anonym indberetningskanal, hvor de kan foretage whistleblower indberetninger.
Whistleblowerordningen giver samtidig 10 % rabat på juridiske ydelser og advokatbistand fra LOU Advokater.

Du kan tilmelde dig og læse mere om ordningen her: Whistleblowerordning – opdag kriminelle forhold i din virksomhed

Hvad består løsningen af?

  • Et link til brug på jeres hjemmeside, som leder whistlebloweren til en sikker digital indberetningskanal, der administreres anonymt af LOU Advokater. Det giver whistlebloweren stor tryghed at vide, at indberetninger sker til et eksternt advokatfirma
  • Modtage indberetninger og have indledende kontakt med whistlebloweren
  • Visitere og videregive indberetninger til jeres kontaktperson, som herefter varetager sagen fremadrettet
  • En standard whistleblowerpolitik til jeres hjemmeside
  • En standard databehandleraftale omhandlende whistleblowerordningen
  • En rabataftale, der giver 10 % rabat på standard timepriserne i forbindelse med alle juridiske ydelser og advokatarbejde, som virksomheden måtte købe hos LOU Advokater. Rabataftalen gælder således også på juridiske ydelser og advokatarbejde, der ikke har tilknytning til en whistleblower-sag.