Har du styr på de nye regler om pension til lærlinge?

Per 1. september 2020 blev reglerne om pension for lærlinge ændret på Bygge- og Anlægsoverenskomsten og på Industri- og Værkstedsoverenskomsten.

Hidtil har reglen været, at lærlingen blev omfattet af pensionsordningen fra det fyldte 20. år under forudsætning af 6 måneders anciennitet på overenskomstområdet eller medarbejderen havde været omfattet af en arbejdsmarkedspension fra et tidligere ansættelsesforhold eller i tilsvarende periode havde haft erhvervsarbejde.

Med de nye regler betaler virksomheden pension for lærlinge, når de er fyldt 18 år. På Bygge- og Anlægsoverenskomsten er forudsætningen endvidere, at lærlingen har haft 6 måneders erhvervsarbejde. På Industri- og Værkstedsoverensomsten er forudsætningen at lærlingen har 2 måneders anciennitet.

Fælles for begge overenskomstområder er at bidragssatserne dog er lavere i lærlingens 18. og 19. år, idet de udgør henholdsvis 4% for virksomheden og 2% for lærlingen, i alt 6%.

I samme periode afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen til lærlingen efter overenskomstens bestemmelser på sædvanlig vis.

Med virkning fra den måned, hvor lærlingen på Bygge- og Anlægsoverenskomsten fylder 20 år og har 6 måneders erhvervsarbejde, gælder de satser, som er aftalt for svende/voksne medarbejdere og som p.t. er 8,55% for virksomheden og 4,2% for lærlingen, i alt 12,75% hvilket er inklusiv en sundhedsordning. For lærlinge på Industri- og værkstedsoverenskomsten er kravet ud over at være fyldt 20 år blot 2 måneders anciennitet for at få samme pension som svendene.

Disse nye pensionsregler kommer til at fremgå af Dansk Håndværks overenskomster når de fornyes 1. marts 2021.

Se også alle de nye pensionskoder her.